Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki

10 (9-18) Piotr Adamczewski Więcej
2.

Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

10 (19-28) Jacek Buko, Marta Rozwałka Więcej
3.

Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej

10 (29-38) Roman Chorób Więcej
4.

Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej

9 (39-47) Roman Czaplewski Więcej
5.

Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje

8 (49-56) Joanna Drobiazgiewicz Więcej
6.

Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości

11 (57-67) Iwona Gorzeń-Mitka Więcej
7.

Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów

10 (69-78) Marcin Hernes, Andrzej Bytniewski Więcej
8.

Centra innowacji uniwersytetu Otago

11 (79-89) Kazimierz W. Krupa Więcej
9.

Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym

10 (91-100) Paweł Kuźbik Więcej
10.

Knowledge management in strategic alliances


(Zarządzanie wiedzą w aliansach strategicznych)
7 (101-107) Włodzimierz Rudny Więcej
11.

The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization


(Ocena cyfrowych kompetencji Polski i polskich przedsiębiorstw w koncepcji wielokryterialnego pomiaru cyfryzacji)
9 (109-117) Katarzyna Żak Więcej
12.

Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej

16 (121-136) Krzysztof Hauke Więcej
13.

Rozwój e- administracji w Polsce

11 (137-147) Renata Jedlińska, Beata Rogowska Więcej
14.

Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych

9 (149-157) Ewelina Kancik-Kołtun Więcej
15.

Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia

10 (159-168) Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska Więcej
16.

Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG

11 (169-179) Magdalena Olender-Skorek, Marek Sylwestrzak, Barbara Bartoszewska, Robert Czarnecki Więcej
17.

Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce

9 (181-189) Czesław Ślusarczyk Więcej
18.

Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT

9 (193-201) Piotr Czerwonka, Łukasz Zakonnik Więcej
19.

Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania

9 (203-211) Mariusz Czyżak Więcej
20.

Responsible innovation


(Odpowiedzialne innowacje)
9 (213-221) Edyta Gwarda-Gruszczyńska Więcej
21.

Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego

12 (223-234) Anna Janiga-Ćmiel Więcej
22.

Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne

10 (235-244) Sławomir Kotylak Więcej
23.

Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy

10 (245-254) Marcin Krysiński, Przemysław Miller Więcej
24.

Human capital network in the e-economy


(Sieciowy kapitał ludzki)
9 (255-263) Anna Kwiecień Więcej
25.

Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy

9 (265-273) Edyta Łyżwa Więcej
26.

Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

12 (275-286) Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik Więcej
27.

Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP

13 (287-299) Tomasz Protasowicki Więcej
28.

Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy

9 (301-309) Karol Schneider Więcej
29.

Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego

9 (311-319) Piotr Sienkiewicz Więcej
30.

Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji

16 (321-336) Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski Więcej
31.

Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym

7 (337-343) Halina Świeboda Więcej
32.

Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem

13 (345-357) Katarzyna Warzecha Więcej