Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce

Autorzy: Czesław Ślusarczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: edukacja włączająca osoby niepełnosprawne e-nauczanie projektowanie uniwersalne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (181-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł wskazuje na potrzebę implementacji idei edukacji włączającej w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Omawia najważniejsze czynniki determinujące realizację tej idei w szkołach wyższych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie koncepcji edukacji włączającej przy tworzeniu e-learningowych form nauczania. Pokazano także przydatność projektowania uniwersalnego w tym zakresie.

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2010), Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym, Informatyka Ekonomiczna nr 17, red. A. Nowicki, H. Sroka, I. Chomiak-Orsa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 118, Wydawnictwo UE, Wrocław.
2.Ślusarczyk C. (2013), Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej w szkołach wyższych, „e-mentor”, nr 5/52, s. 65–68.
3.Trociuk S. (2015), Dostępność edukacji akademickiej dla osób niepełnosprawnych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
4.Wdówik P. (2010), Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych, Warszawa: Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Web Content Accessibility Guidelines, http://www.w3.org/TR/WCAG20/ [dostęp 15.12.2015].
6.http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm [dostęp 10.11.2015].