Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT

Autorzy: Piotr Czerwonka
Uniwersytet Łódzki

Łukasz Zakonnik
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa open source bezpieczeństwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (193-201)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia ogólne trendy w rozwoju chmur obliczeniowych z naciskiem na aspekty bezpieczeństwa elektronicznego. Autorzy prezentują trzy trendy, które poprzez rozwój technologii chmurowych będą wpływać na ogólny poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacjach. Przedstawiają również wyzwania stojące przed organizacjami, które będą chciały wdrażać technologie chmurowe w postaci prywatnych chmur obliczeniowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.(July 2015), 2015 Top Markets Report Cloud Computing, A Market Assessment Tool for U.S. Exporters, http://trade.gov/topmarkets/pdf/ Cloud_Computing_
2.Top_Markets_Report.pdf.
3.Columbus, L. (2014), IDC Predicts SaaS Enterprise Applications Will Be A $50.8B Market By 2018, http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/ 12/20/idc-predicts-saas-enterprise-applications-will-be-a-50-8b-market-by-2018.
4.Czerwonka P., Zakonnik Ł., Ewolucja i perspektywy rozwoju prywatnych chmur obli-czeniowych. Mity i fakty, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 16(9) (w druku).
5.Fagerland S., Grance W. (2015), The Inception framework: Cloud Hosted APT, https://www.bluecoat.com/security-blog/2014-12-09/blue-coat-exposes-%E2%
6.80%9C-inception-framework%E2%80%9D-very-sophisticated-layered-malware.
7.Florian C. (2014), Most vulnerable operating systems and applications in 2014, http://www.gfi.com/blog/most-vulnerable-operating-systems-and-applications-in-2014/.
8.Meulen R., Rivera J. (2014), Gartner Highlights the Top 10 Cloud Myths, http://www.gartner.com/newsroom/id/2889217.
9.Prysmakou A. (2015), Cloud Foundry Security Overview, http://events.
10.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/CFSummit_Security.pdf.
11.Reed A., Rezek C., Simmonds P. (2011), Security guidance for critical areas of focus in cloud computing V3.0, https://cloudsecurityalliance.org/download/
12.security-guidance-for-critical-areas-of-focus-in-cloud-computing-v3/.
13.Rovelli P. (2015), Don’t believe these four myths about Linux security, https://blogs.sophos.com/2015/03/26/dont-believe-these-four-myths-about-linux-security/.
14.State of cloud security report, AlertLogic 2014, https://www.alertlogic.com/
15.resources/cloud-security-report-2014.
16.State of cloud security report, AlertLogic 2010, https://www.alertlogic.com/
17.resources/cloud-security-report-2010
18.Weins K. (2015), Cloud Computing Trends: 2015 State of the Cloud Survey, http://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-2015-state-cloud-survey.
19.Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2015 roku, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid= 169195&
20.pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=125031.