Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Knowledge management in strategic alliances
(Zarządzanie wiedzą w aliansach strategicznych)

Autorzy: Włodzimierz Rudny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wiedza zarządzanie zdolność absorpcji alianse strategiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (101-107)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiedza jest kluczowym zasobem niezbędnym dla rozwoju przedsiębiorstwa. Ramy teoretyczne dla analizy systemu zarządzania wiedzą w organizacji mogą być zbudowane wokół takich pojęć, jak: cechy jednostek, cechy relacji pomiędzy jednostkami oraz właściwości samej wiedzy. Skuteczne zarządzanie wiedzą jest konsekwencją stworzenia jednostkom warunków do tworzenia, zatrzymywania i transferu wiedzy. Kapitał intelektualny i wiedza mają szczególne znaczenie w przypadku firm biotechnologicznych. Wykorzystanie tych zasobów jest uwarunkowane możliwością funkcjonowania w sieciach międzyorganizacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler P. (2001), Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism, “Organization Science”, 12 (2), 215–234.
2.Argote L., McEgilvy E., Reagans R. (2003), Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes, “Management Science”, 49 (4), 571–582.
3.Baeyens K., Vanacker T. (2006), Venture capitalists’ selection process: the case of biotechnology proposals, “International Journal of Technology Management”, 34(1–2), 28–46.
4.Benkler Y. (2006), The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom, New Haven, CT: Yale University Press.
5.Cohen W.M. and Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, “Administrative Science Quarterly”, 35 (1), 128–152.
6.Corral de Zubielqui G., Jones J., Statsenko L. (2016), Managing innovation networks for knowledge mobility and appropriability: A complexity perspective, “Entrepreneurial Research Journal”, 6 (1), 75–109.
7.Felin T., Zenger T., Tomsik J. (2009), The knowledge economy: Emerging organizational forms, missing microfoundations, and key considerations for managing human capital, “Human Resource Management”, 48 (4), 555–570.
8.Inkpen A. (2000), Learning Through Joint Ventures: A Framework of Knowledge Acquisition, “Journal of Management Studies”, 37 (7), 1019–1044.
9.Lane P.J., Koka B.R., and Pathak S. (2006), The Reification of Absorptive Capacity: A Critical Review and Rejuvenation of the Construct, “Academy of Management Review”, 31 (4), 833–863.
10.Lee R.P., Johnson J.L., and Grewal R. (2008), Understanding the Antecedents of Collateral Learning in New Product Alliances, “International Journal of Research in Marketing”, 25 (September), 192–200.
11.Malhotra A, Gosain S, El Sawy O.A. (2005), Absorptive capacity configurations in supply chains: Gearing for partner-enabled market knowledge creation, “MIS Quarterly” 29 (1), 145–187.
12.Nadler J., Thompson L., Van Boven L. (2003), Learning negotiation skills: Four models of knowledge creation and transfer, “Management Science”, 49 (4) 529–540.
13.Nahapiet J., Gratton L., and Rocha H. (2005), Knowledge and relationships: When cooperation is the norm, “ European Management Review”, 2 (2), 3–14.
14.Standing S., Standing C., Lin C. (2008), A framework for managing knowledge in strategic alliances in the biotechnology sector, “Systems Research and Behavioral Science”, 25, 783-796.
15.Uzzi B., Lancaster R. (2003), The role of relationships in interfirm knowledge transfer and learning: The case of corporate debt markets, “Management Science”, 49 (4) 383–399.
16.Zhang H., Shu C., Jiang X., Malter A. (2010), Managing knowledge for innovation: The role of cooperation, competition, and alliance nationality, “Journal of International Marketing”, 18 (4), 74–94.