Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Rozwój e- administracji w Polsce

Autorzy: Renata Jedlińska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Beata Rogowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe postęp cywilizacyjny cyfryzacja wskaźnik DESI administracja publiczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (137-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Postęp cywilizacyjny niewątpliwie przyczynił się do rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki niemu stworzone zostały nowe warunki komunikacji obywateli z państwem, zwiększające możliwości ich udziału w życiu publicznym kraju. Obecnie Polacy jeszcze w ograniczonym zakresie korzystają z rozwiązań e-admini-stracji ze względu na ich niedoskonałość. Tak więc należy dołożyć wszelkich starań, by prezentacja pożądanych treści była bardziej zrozumiała i przejrzysta, a tym samym nie dopuścić do zniechęcenia, wykluczenia cyfrowego i informatycznego społeczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budkiewicz M. (2006), Internet w instytucjach publicznych, zagadnienia prawne, Warszawa.
2.Dygaszewicz J., Madejczyk M., Wolszczak J., Kraska M., Kawecki T. (2015), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015, red. V. Szymanek, Warszawa.
3.Janowski J. (2009), Administracja elektroniczna – kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa.
4.Kasprzyk B. (2011), Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju, zeszyt nr 23, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
5.Kozłowska B., Osowski Sz. (2010), Miejsce dla obywateli: e-administracja, Warszawa.
6.Mikulski K. (2008), Technologia informacyjna w administracji i dla administracji, Bydgoszcz.
7.Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań.
8.http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8826.
9.http://eurosai-it.org/nowa/documents/activities/polish__e_gov.pdf.
10.https://mac.gov.pl/e-uslugi.
11.https://wirtualnysegregator.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Specjalistyczne/Miejsce_dla_obywateli_e_administracja.pdf.