Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Piotr Sienkiewicz
Akademia Obrony Narodowej
Słowa kluczowe: bariery metodologiczne sieć struktura system złożony społeczeństwo informacyjne model rozwoju
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (311-319)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe metodologiczne problemy badań rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz ujęcia współczesnego społeczeństwa jako system of systems, złożona struktura społeczna, proces o ograniczonej sterowalności oraz sieć wielorakich relacji (sprzężeń zwrotnych). Sformułowano bariery metodologiczne oraz ogólny model badań rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Bibliografia

1.Zagrożenia, wyzwania, Fundacja Rozwoju Telekomunikacji, Kraków.
2.Lamentowicz W. (2015), Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Elipsa, Warszawa.
3.Lamentowicz W. (2014), Efekt Tsunami. Granice strategii państwa, Częstochowa.
4.Naisbitt J. (1997), Megatrendy, Rebis, Poznań.
5.Sienkiewicz P., Nowak J.S. (2009), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, PTI, Katowice.
6.Sienkiewicz P. (2013), 25 wykładów, AON, Warszawa.
7.Sienkiewicz P. (2015), Ontologia cyberprzestrzeni, Zeszyty Naukowe WWSI,
8.nr 13, Warszawa.
9.Sienkiewicz P. (2015), Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Szczecin.