Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym

Autorzy: Krystyna Iwińska-Knop
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: e-commerce logistyczna obsługa klienta e-klient
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (133-142)

Abstrakt

Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego wyrażający się ekspansją nowych podmiotów oraz coraz większą akceptacją zakupów przez Internet sprawia, że musi on sprostać wyzwaniom wynikającym z uwarunkowań współczesnego rynku. Nie wystarczą już tradycyjne instrumenty marketingowe, takie jak cena, asortyment produktów czy promocja. Badania wskazują, że coraz większe znaczenie zyskuje logistyczna obsługa klienta związana z realizacją dostaw produktów. W opracowaniu wskazano na jej rolę w procesie zakupowym w handlu elektronicznym. Zdefiniowano profil e-klienta, a następnie na bazie badań empirycznych zarówno własnych, jak i innych autorów zaprezentowano postawy klientów odnoszące się do ich oczekiwań odnośnie zakupów on-line.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardi E.J., Coyle J.J., Langley C.J. Jr., (1996), The Management of Business Logistics, West Publishing Company, St. Paul.
2.Bednarowska Z., Jędruszek B. (2013), PMR: Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci, http://www.research-pmr.com.
3.Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole.
4.Pourbaix P. de (2013), Internet jako kanał dystrybucji, HW nr 3.
5.http://mensis.pl/aktualności/eurostat-prawie-60-proc-europejskicj-internautow-kupuje-online/ [dostęp 27.11.2013].
6.Iwińska-Knop K., Zając D. (2014), Logistyka jako determinanta tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym, „Marketing i Rynek” nr 8.
7.Kawa A. (2015), Logistyka e-handlu w Polsce, http://media poczta-polska [dostęp 5.01.2015].
8.Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
9.Kozielski R. (2013), Klient 3.0 czy marketing 3.0, HW nr 3.
10.www.akcjonariatobywatelski.pl [dostęp 3.01.2015].
11.www.ecommercepolska.pl [dostęp 30.12.2014].
12.www.gemius.pl [dostęp 5.01.2015].