Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych

Autorzy: Krystyna Żołądkiewicz
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: TPP TPP-11 RCEP regionalizm mega-grupowanie międzyregionalne porozumienia handlowe Azja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (105-115)
Klasyfikacja JEL: F13 F15 F55
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia zmian zachodzących w Porozumieniu Transpacyficznym (The Trans-Pacific Partnership – TPP) w kontekście wycofania się Stanów Zjednoczonych z członkostwa w tym ugrupowaniu oraz ukazania alternatywnego wyjścia, jakim ma być powołanie TPP-11. Jest to problem ważny, ponieważ TPP miało integrować gospodarki 12 państw regionu Azji-Pacyfiku, który odgrywa kluczową rolę w gospodarce światowej. Jednocześnie TPP może być wzorem dla innych ugrupowań ze względu na osiągniętą jakość wynegocjowanych klauzul. Badania przeprowadzono posługując się metodą opisową na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz publikacji i dokumentów WTO, rządów krajów uczestniczących w negocjacjach TPP i TPP-11. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji nad regionalizmem azjatyckim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. Pobrano z: http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/official (2.05.2017).
2.Baldwin, R. (2006). Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as building Blocs on the Path to Global Free Trade. NBER Working Paper, 12545, September.
3.Baldwin, R., Evenett, S., Low, P. (2009). Beyond Tariffs: Multilateralizing Non-Tariff RTA Commitments. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System. Cambridge: Cambridge University Press.
4.Ciobo, S. (2017). Trans-Pacific Partnership. Media Release, 22 January.
5.Elms, D. (2017a). Moving Ahead with the TPP11. Singapore: Asian Trade Centre.
6.Elms, D. (2017b). TPP: Not Dead Yet. ATC Singapore, 9 March.
7.Fiorentino, R.V., Crawford, J-A., Toqueboeuf, C. (2009). The Landscape of Regional Trade Agreements and WTO Surveillance. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System. Cambridge: Cambridge University Press
8.Helble, M. (2017). Salvaging the Trans-Pacific Partnership: Building Blocks for Regional and Multilateral Trade Opening?. ADBI Working Paper, 695, March.
9.Hoekman, B., Kostecki, M.M. (2011). Ekonomia światowego systemu handlu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
10.IP Negotiations Monitor (2017). No. 21, January–March.
11.Jetro Global Trade and Investment Report 2016. JETRO, Overseas Research Department. Pobrano z: https://www.jetro.go.jp/ext_images.
12.Lim, C.L., Elms, D.K., Low, P. (2012). What is “High-quality, Twenty-first Century” Anyway? W: C.L. Lim, D.K. Elms, P. Low (red.), The Trans-Pacific Partnership. A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement. Cambridge: Cambridge University Press.
13.Malcolm Turnbull, Shinzo Abe Agree to Push for TPP Despite Trump Scepticism. Pobrano z: www.abcnews.com.au (3.05.2017).
14.Michalski, B. (2014). Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu? Warszawa: Difin.
15.Petri, P.A., Plummer, M.G. (2016). The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership: New Estimates. PIIE Working Paper, 16-2.
16.Petri, P.A., Plummer, M.G., Zhai, F. (2011). The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assessment. East-West Center Working Paper, 119.
17.Report. Proposed Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement (2.12) (2017). Canberra: Department of the Senate, Parliament of Australia, Commonwealth of Australia.
18.Trump. Make America Great Again. Pobrano z: https;//assets.donaldjtrump.com/contract_for_the_voter.pdf (1.05.2017).
19.Woolcock, S. (2003). A Framework for Assessing Regional Trade Agreements: WTO-plus. W: G.P. Sampson, S. Woolcock (red.), Regionalism, Multilateralism, and Economic Integration. Tokyo–New York–Paris: United Nations University Press.
20.Żołądkiewicz, K. (2012). Fale regionalizmu. W: R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Warszawa: PWE.
21.Żołądkiewicz, K. (2015). Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku. Studia i Prace WNEiZ, 41 (1).
22.Żołądkiewicz, K. (2016). Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).