Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLASY KREATYWNEJ

Autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kapitał ludzki klasa kreatywna zarządzanie talentami tutoring mentoring
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (49-60)

Abstrakt

Zmiany w realizacji funkcji personalnej wyrażają się w odchodzeniu od postrzegania pracowników tylko w kategoriach kosztów i przechodzeniu do myślenia o nich w kategoriach kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki kreuje wartość dodaną dla przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania wiedzy i umiejętności w procesach i działaniach prowadzonych przez przedsiębiorstwa na rynku. Rozważania w artykule prowadzone są w kontekście rosnącego znaczenia kreatywności pracowników oraz rozwoju klasy kreatywnej. Zarządzanie pracownikami tworzącymi klasę kreatywną wymaga kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz stosowania nowoczesnych podejść, a w tym m.in. wdrażania koncepcji zarządzania talentami, a także wykorzystywania subtelnych form ukierunkowanych na doskonalenie kapitału ludzkiego. W szczególności do zastosowania jest mentoring i tutoring. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych założeń koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim z perspektywy rosnącego znaczenia wiedzy i innowacyjności w procesach kreowania wartości, a także rozwoju klasy kreatywnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Ofi cyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
2.Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
3.Hall P., Creative Cities and Economic Development, „Urban Studies” 2000, Vol. 37, No. 4.
4.Johns T., Gratton L., Trzecia fala pracy wirtualnej, „Harvard Business Review Polska” 2013, lipiec–sierpień.
5.Kopeć J., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
6.Listwan T., Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, w: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
7.Miedzianowska M., Przegląd międzynarodowych badań nad klasą kreatywną i modelem „3T”, w: K. Klincewicz (red.), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersyte
8.Moczydłowska J.M., Kowalewski K., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
9.Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
10.Polak K., Haber A., Polskie spojrzenie na przedsiębiorczość, http://www.hbrp.pl/news.php?id=643.
11.Prokurat S., Świerżewski Ł., Nadchodzi praca 2.0, „Harvard Business Review Polska” 2013, lipiec–sierpień.