Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.54-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (54) 2018
Effects of e-Commerce Functioning on Customer’s Need Satisfaction
(Funkcjonowanie e-commerce w Polsce a zaspokojenie potrzeb konsumenta)

Autorzy: Krystyna Pieniak-Lendzion
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Renata Stefaniak
Słowa kluczowe: e-commerce konsument zadowolenie klienta
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (47-59)
Klasyfikacja JEL: M30 L81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internetowa forma sprzedaży jest jedną z najbardziej rozwijającą się formą sprzedaży w biznesie. Mimo obaw konsumentów branża ta przeżywa nadal swój rozkwit i nie zapowiada się, aby zwolniła tempo w swoim rozwoju. Celem artykułu było przedstawienie funkcjonowania e-commerce a zaspokojenie potrzeb konsumenta. Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule były dane pochodzące z kwestionariusza wywiadu dotyczące zakresu korzystania przez klientów z handlu internetowego. Badania wykazały, że najwięcej osób opowiedziało się za tym, że przez internet robi zakupy do kilku razy w roku. Najwięcej osób stwierdziło, że skłaniają ich do tego niższe ceny, duży wybór produktów, a także możliwość dokonywania zakupów bez wychodzenia z domu w dowolnie wybranym momencie. Przeważająca liczba respondentów stwierdziła, że robienie zakupów za pośrednictwem internetu ma wpływ na zaspokajanie potrzeb konsumentów w dużym i bardzo dużym stopniu. Można stwierdzić, że dzięki konkurencyjnym cenom, licznym promocjom i większej ofercie produktowej sklepy internetowe zyskują większą liczbę konsumentów; rośnie również zaufanie konsumentów do zakupów w internecie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz, M. (2016). Handel internetowy – implikacje dla logistyki. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 5‒16.
2.Chochołowski, B. (2016). Raport E – commerce. Interaktywnie.com. Retrieved from: www.ecommercepolska. pl/files/1414/7991/0840/raport_ecommerce.pdf.
3.Golatowski, A. (2016). Rynek e – commerce w Polsce – specyfika, trendy, praca. Retrieved from: www.rp.pl/Biznes/160619670-RYNEK-E-COMMERCE-W-POLSCE--specyfika-trendypraca. html#ap-1.
4.Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). E-commerce. Bydgoszcz–Łódź: Oficyna Wydawnicza Branta.
5.Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E – konsument w Europie.‒ komparatywna analiza zachowań. Gliwice: Helion.
6.Kruszewska, D. (2016). Polski rynek e-commerce na tle innych państw. Retrieved from: http://prnews.pl/wiadomosci/polski-rynek-e-commerce-na-tle-innych-panstw-3527886.html.
7.Sass-Staniszewska, K., Binert K. (2016). E – commerce w Polsce 2016. Genius dla e – Commerce Polska. Warszawa. Retrieved from: https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_ w_polsce_2016.pdf.
8.Szewczyk, A. (2006). Podstawy e-biznesu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.Teneta-Skwiercz, D., Sarnowska, P. (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce – perspektywa klienta. Retrieved from: http://jmf.wzr.pl/pim/ 2012_4_2_23.pdf.