Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-44
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych

Autorzy: Natalia Wojciechowska
Uniwersytet Warszawski

Andrzej Wojciechowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: planowanie zasobów metody prognozowania popytu logistyka sieci handlowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (545-556)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą wskazania właściwego podejścia do planowania zapasów. Wymaga to właściwego doboru metody prognostycznej przez zharmonizowanie relacji między podażą a popytem. Proces powinien polegać na minimalizacji zapasów oraz ograniczeniu kosztów powiązanych z tym procesem. Pojęcia podaży i popytu są komplementarne i obustronnie się uzupełniają. Autorzy artykułu starali się poszukać odpowiedniej metody prognozowania. Dobór metody jest zależny od różnych aspektów i czynników zewnętrznych m.in. rodzaju popytu, dla którego tworzy się prognozę. W rzeczywistości logistycznej należy uwzględnić dwa rodzaje popytu – popyt zależny i niezależny. Popyt zależny definiowany jako popyt na dobra bądź usługi wywołany zapotrzebowaniem na inne produkty. Popyt niezależny, który jest rezultatem decyzji podjętych przez nabywców końcowych, wykształca się pod wpływem czynników systematycznych i losowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
2.Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
3.Kowalski L., Modelowanie i prognozowanie. Materiały dydaktyczne, Warszawa 2010, http://pis.rezolwenta.eu.org/Materialy/modelowanie.pdf.
4.Lattyak W.J., Stokes H.H., Exponential smoothing forecasting using SCAB34S and SCA WorkBench, http://hhstokes.people.uic.edu/ftp/e537/Exponential%20Smoothing%20Forecasting.pdf.
5.Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.
6.Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
7.Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
8.Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.