Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego

Autorzy: Adam Wieczorek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: punkt rozdzielający popyt niezależny popyt zależny wdrożenie strategie logistyczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (533-544)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule nawiązano do podstawowych aspektów związanych z tworzeniem strategii logistycznych i efektów występujących po ich wdrożeniu. Zawarto w nim także informacje na temat podstawowej typologii strategii logistycznych oraz określono główne elementy składowe tych strategii. W opracowaniu zaprezentowano także różnice między popytem zależnym a niezależnym oraz z czego one wynikają. Ukazano ideę punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego oraz jego umiejscowienie i charakterystyczne cechy dla poszczególnych miejsc jego lokalizacji. Zdefiniowanie popytu zależnego i niezależnego oraz procesu tworzenia strategii logistycznych pozwoliło na wyciągnięcie wniosków odnośnie do zastosowania konkretnych strategii wobec przedsiębiorstw funkcjonujących na podstawie jednego bądź drugiego rodzaju popytu. Zaprezentowano kilka przykładowych przedsiębiorstw, które wykorzystały różne strategie logistyczne oraz techniki ich wdrożenia. Pozwoliło to na określenie sposobu dopasowywania rodzaju stosowanej strategii logistycznej do punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chaberek M., Praktyczny wymiar teorii logistyki, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 2011.
2.Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
3.Cyplik P., Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów magazynowych – case study, „Logforum” 2005, Vol. 1, Iss. 3, No 4, www.logforum.net/vol1/issue3/no4/1_3_4_05.html.
4.Fabbe-Costes N., Colin J., Formulating a logistics strategy, w: Global logistics. New directions in supply chain management, red. D. Waters, Kogan Page, London 2007.
5.Fechner I., Service level modeling in the supply chain with the usage of solutions based on decoupling point concept, „LogForum” 2006, Vol. 2, Iss. 3, No. 1, www.logforum.net/vol2/issue3/no1/2_3_1_06.html.
6.Fertsch M., Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcja, w: Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, red. M. Fertsch, P. Cyplik, Ł. Hadaś, ILiM, Poznań 2010.
7.Gunasekaran A., Lai K, Cheng TCE., Responsive supply chain: A competitive strategy in a networked economy, „Omega” 2008, Vol. 36, Iss. 4.
8.Rushton A., Oxley J., Croucher P., Handbook of logistics and distribution management, Kogan Page, London 2000.
9.Sanders N., Definitive guide to manufacturing and service operations. Master the strategies and tactics for planning, organizing, and managing how products and services are produced, Pearson Education, New Jersey 2014.
10.Zbroja T., Rola środowiska produkcyjnego przedsiębiorstwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Materiały Konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 98, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.