Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)

Autorzy: Sylwia Wrona
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: rynek pracy wyższa uczelnia absolwenci pracodawcy studenci marketingowiec kompetencje
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (345-358)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Skuteczne kampanie marketingowe nie są dziełem przypadku, a efektem pracy zatrudnionych w tym obszarze ludzi. To od ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zależy powodzenie lub fiasko podejmowanych działań. Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja wymagań kompetencyjnych w zawodzie marketingowca, skonfrontowanie opinii studentów i pracodawców w tej kwestii oraz wskazanie roli uczelni w przygotowaniu absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z tym obszarem.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Doliński D., Grzyb T., Pracodawcy o absolwentach wybranych kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Raport podsumowujący badania jakościowe i ilościowe, Kuźnia Kadr IV, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
2.Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
3.https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx.
4.Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Rynek pracy widziany oczami pracodawców, PARP, Warszawa 2015, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/Rynek_pracy_widziany_oczami_pracodawc_w.pdf?1428655495.
5.Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2014, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454.
6.Koprowska D., Sepkowska Z., Sułkowski Ł., Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży), MPiPS, Warszawa 2003, www.kwalifikacje.praca.gov.pl/.
7.Nowak A., Zawody przyszłości. Zobacz, w których branżach będzie najwięcej ofert pracy w 2020 roku, www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/zawody-przyszlosci-zobacz-w-ktorych,221,0,1662429.html.
8.Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostowski, Difin, Warszawa 2004.
9.Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski. Raport IX, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa 2014, https://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/g2/oryginal/2014_06/d28a7ae2742838684c7ae38deff172ee.pdf.
10.Raport. Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014, Stowarzyszenie ABK i Adam Dębowski – Instytut Liderów Zmian, 2014, www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/biuro_karier/pdf/kompetencje_przyszlosc_dla_studenow.pdf.
11.Shippmann J.S. et al., The practice of competency modeling, „Personnel Psychology” 2000, Vol. 53, Iss. 3.
12.Wąsowska-Bąk K., Górecka D., Mazur M., Assessment/Development Center, Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, Wyd. Helion, Gliwice 2012.
13.Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.