Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych

Autorzy: Agnieszka Bojanowska
Politechnika Lubelska

Agata Magdalena Wójcik
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: kanały dystrybucji rynek ubezpieczeń komunikacja z klientem kanały direct
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (423-434)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zawarto rozważania na temat nowoczesnych rozwiązań w kanałach dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń OC i AC. Autorki weryfikują tezę dotyczącą wpływu różnych rozwiązań stosowanych w dystrybucji ubezpieczeń na satysfakcję klientów. W artykule dużo uwagi poświęcono komunikacji z klientami firm ubezpieczeniowych oraz kanałom direct w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Rozważania dotyczą tego, czy takie kanały dystrybucji są dogodne dla klientów i czy rozwijanie ich może być opłacalne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
2.Sangowski T., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002.
3.Ubezpieczenia komunikacyjne, red. S. Rogowski, Poltext, Warszawa 2008.
4.Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU z 2003, nr 124, poz. 1152.
5.Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
6.Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2013.
7.Wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2014 r., http://piu.org.pl/analizy/ project/1877/pagination/1.
8.Załącznik do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2003, nr 124, poz. 1151: Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń.