Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego

Autorzy: Katarzyna Budzyńska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Domańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Agnieszka Komor
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: analiza porównawcza handel elektroniczny handel tradycyjny młody nabywca
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (483-496)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja zalet i wad handlu tradycyjnego oraz elektronicznego z punktu widzenia młodych nabywców finalnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 461 młodych klientów sklepów internetowych i tradycyjnych. Przeprowadzone badania wskazują, że w odniesieniu do sklepów tradycyjnych respondenci cenią szeroko rozumiane bezpieczeństwo dokonywania zakupów, usługi posprzedażowe oraz możliwość obejrzenia i przetestowania produktu. W zakupach dokonywanych za pośrednictwem internetu za zaletę natomiast uznano przede wszystkim niższy, w porównaniu ze sklepami tradycyjnymi, poziom cen oraz aspekty związane z wygodą i elastycznością dokonywania tego typu zakupów.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, GWP, Gdańsk 2007.
2.Chełstowski D., Szewczyk A., Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 30, Studia Informatica nr 733, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
3.Chudzyńska-Stępień N., Polacy coraz więcej kupują przez Internet, „Forbes”, www.forbes.pl/polacy-coraz-wiecej-kupuja-przez-internet,artykuly,185087,1,1.html.
4.E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla E-commerce Polska, www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf.
5.Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Wyd. OnePress, Gliwice 2011.
6.Kucia M., Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu, „Logistyka” 2015, nr 2.
7.Malkawi B.H., E-commerce in light of international trade agreements: the WTO and the United States-Jordan free trade agreement, „International Journal of Law and Information Technology” 2007, Vol. 15, Iss. 2.
8.Mazurek G., Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicznych w handlu, „Logistyka” 2015, nr 2.
9.Mącik R., Nalewajek M., Charakterystyka sposobu podejmowania decyzji zakupowych a wybór wirtualnego lub fizycznego kanału zakupu, „Handel Wewnętrzny” 2013, t. 2.
10.Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
11.Nanehkaran Y.A., An introduction to electronic commerce, „International Journal Of Scientific & Technology Research” 2013, Vol. 2, Iss. 4.
12.Nicodim L., Advantages and disadvantages of the electronic commerce, „Analele Universitatii Din Oradea Stiinte Economice” 2006, T. XV, Vol. 1.
13.Niranjanamurthy M. et al., Analysis of e-commerce and m-commerce: advantages, limitations and security issues, „International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering” 2013, Vol. 2, Iss. 6.
14.Polacy na e-zakupach: kto i czego szuka w e-sklepach – badanie Gemius, http://nowymarketing.pl/a/2416,polacy-na-e-zakupach-kto-i-czego-szuka-w-e-sklepach-badanie-gemius.
15.Raport e-konsumenci. Badanie zachowań klientów sklepów internetowych, MillwardBrown SMG/KRC, lipiec 2008.
16.Szewczyk A., Podstawy e-biznesu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
17.Szpringer W., Innowacyjne modele e-biznesu – perspektywy rozwojowe, „Problemy Zarządzania” 2012, vol. 10, nr 3 (38).
18.Terzi N., The impact of e-commerce on international trade and employment, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2011, Vol. 24.
19.Wybrane wskaźniki makroekonomiczne, GUS, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne.
20.Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, www.pohid.pl/pdf/Znaczenie%20handlu%20w%20gospodarce%20narodowej.pdf.
21.Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. G. Śmigielska, Difin, Warszawa 2013.