Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

Autorzy: Julita E. Wasilczuk
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: otoczenie instytucjonalne innowacyjność przedsiębiorstw instytucje mikoprzedsiębiorstwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (331-344)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy oceniają swoje relacje z instytucjami formalnymi raczej pozytywnie, jednak wskazują na duże obciążenia biurokratyczne, które oznaczają mniej czasu na działania kreatywne. Jednym z ważniejszych wniosków, wynikających z badań, jest niska znajomość instytucji wsparcia biznesu wśród badanych mikroprzedsiębiorców.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander E., The effects of legal, normative, and cultural-cognitive institutions on innovation in technology alliances, „Management International Review” 2012, Vol. 52, No. 6.
2.Ardagna S., Lusardi A., Where does regulation hurt? Evidence from new businesses across countries, „NBER Working Paper” 2009, No 14747.
3.Barlett W., Cuckovic N., Xheneti M., Institutions, entrepreneurship development and SME policies in South East Europe, „6th International Conference on Entrerprise in Transition”, University of Split, Split 2005.
4.Bauerschuster S., Falck O., Gold R., Heblich S., The shadows of the socialist past: Lack of self-reliance hinders entrepreneurship, „European Journal of Political Economy” 2012, Vol. 28.
5.Baumol W., Entprepreneurship: productive, unproductive, and destructive, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, No. 5.
6.Czapiński J., Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
7.Dominiak P., Wasilczuk J.E., Zięba K., Daszkiewicz N., Sobiechowska-Ziegert A., Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk 2013.
8.Estrin S., Korosteleva J., Mickiewicz T., Which institutions encourage entrepreneurs to create larger firms?, „Discussion Paper: Centre for Economic Policy Research” 2011, t. 8247.
9.Estrin S., Mickiewicz T., Shadow economy and entrepreneurial entry, „Review of Development Economics” 2012, Vol. 16, Iss. 4.
10.Gaweł T., Klimczak M., Pojęcia instytucji w prawie i ekonomii, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B.B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
11.Hofstede G., Culture's consequences:comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations, Sage, Thousand Oak 2001.
12.http://geert-hofstede.com.
13.Hwang H., Powell W., Institutions and entrepreneurship, w: Handbook of entrepreneurship research, disciplinary perspectives, red. S. Alvarez, R. Agarwal, O. Sorenson, Springer, 2005.
14.Kowalewska A., Szut J., Nowe podejście do zamówień publicznych, PARP, Warszawa 2011.
15.Lawrence T., Hardy C., Phillips N., Institutional effects of inter-organizational collaboration: The emergence of proto-institutions, „Academy of Management Journal” 2002, Vol. 45.
16.Lim D., Morse E., Mitchell R., Seawright K., Institutional environment and entrepreneurial cognitions: a comparative business systems perspective. „Entrepreneurship Theory and Practice” 2010, Vol. 34, No. 3.
17.Manolova T., Eunni R., Gyoshev B., Institutional environments for entrepreneurship: evidence from emerging economies in Eastern Europe, „Etrepreneurship Theory and Practice” 2008, Vol. 32, Iss. 1.
18.North D., Institutions, Institutional changes and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
19.Nowak H., Determinanty przetrwania nowo utworzonych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim – podejście instytucjonalne, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2013.
20.Putnins T., Sauka A., Shadow economy index for the Baltic countries 2009–2011, The Centre for Sustainable Business at SSE Riga, Riga 2012.
21.Sauka A., Productive, unproductive and destructive entrereneurship: a theoretical and empirical exploration, William Davidson Institute Working Paper, No. 917, 2008.
22.Sauka A., Welter F., Taking advantage of transition: the case of Safety Ltd. in Latvia, w: The cutting edge: innovation and entrepreneurship in new Europe, red. R. Aidis, F. Welter, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2008.
23.Sautet F., The role of institutions in entrepreneurship: implications for development policy, „Mercatus Policy Series – Policy Primer” 2005, No. 1.
24.Shane S., Cultural inflluences on national rates on innovation, „Journal of Business Venturing” 1993, Vol. 8.
25.Shane S., Why do some societies achieve and not others, „Journal of Business Venturing” 1992, Vol. 7, No. 1.
26.Stel A., Storey D., Thurik R., The effect of business regulations on nascent and actual entrepreneurship, „Small Business Economics” 2007, Vol. 28.
27.Tonoyan V., Strohmeyer R., Habib M., Perlitz M., Corruption and entrepreneurship: how formal and informal institutions shape small firm behavior in transition and mature market economics, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2010, Vol. 34, Iss. 5.
28.Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
29.Wasilczuk J.E., Zawadzki K., Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać?, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
30.Williamson O., The new institutional economics: taking stock, looking ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, Vol. 38.
31.Zadura-Lichota P., Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa 2013.