Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku

Autorzy: Ewa Badzińska
Politechnika Poznańska

Szymon Cichorek
TCU – Transport Ciężarowy Usługi
Słowa kluczowe: transport ciężarowy telematyka transportu transport drogowy zarządzanie flotą pojazdów systemy telematyczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (411-422)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczny wzrost podaży usług w transporcie drogowym oraz zaostrzająca się konkurencja między przedsiębiorstwami transportowymi stymulują wzrost zainteresowania i implementację nowoczesnych systemów telematycznych. Poza poprawą efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa transportowanego ładunku, systemy te umożliwiają kontrolę parametrów pracy kierowców, monitorowanie pojazdów i wsparcie w zarządzaniu zleceniami transportowymi. Celem artykułu jest analiza jakościowa i ocena funkcjonalności systemów telematycznych w procesie zarządzania flotą pojazdów na przykładzie wybranych modułów systemów wdrożonych w przedsiębiorstwie transportu drogowego. Praca ma charakter badawczo-analityczny, a przedstawione studium przypadku może stanowić inspirację dla innych przedsiębiorstw transportowych w zakresie optymalizacji zarządzania flotą pojazdów.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Januszewski J., Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2.Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.
3.Łacny J., Systemy telematyczne i informatyczne w nowoczesnych przedsiębiorstwach transportu drogowego, Poznań 2008, http://www.logistyka.net.pl/images/articles/7788/Kongres2008-w3-ref-F-2.pdf .
4.Mikulski J., Contemporary situation in transport systems telematics, w: Advances in transport systems telematics, red. J. Mikulski, Vol. 2, Silesian University of Technology, Katowice 2007.
5.Mikulski J., Charakterystyka ogólna telematycznych systemów transportowych, w: Telematyka transportu drogowego, red. G. Nowacki, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.
6.Mikulski J., Telematyka przyszłość transportu i logistyki?, „Logistyka” 2010, nr 2.
7.Nowacki G., Geneza telematyki transportu, w: Telematyka transportu drogowego, red. G. Nowacki, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.
8.Telematik im Verkehr: Probleme und perspektiven, www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00345.htm.
9.Telematik im Verkehr – trends und chancen, www.bsvi.de/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19&Itemid=54.
10.Telematyka transportu drogowego, red G. Nowacki, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.