Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania

Autorzy: Jakub Dąbrowski
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: źródła informacji cyfryzacja internet zachowania konsumenckie e-konsument
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (61-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pojawienie się kategorii nowego konsumenta związane z tym, że internet nie jest już tylko miejscem, gdzie można spędzać swój czas wolny czy zawiązywać nowe znajomości, powoduje, że staje się on przedmiotem zainteresowań naukowców i przedsiębiorców. Kim jest i jak definiować pojęcie e-konsumenta oraz jego zachowania? Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia aktualnego portretu polskiego e-konsumenta oraz jego zachowań na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, analizy danych wtórnych pochodzących z GUS oraz EUROSTAT, a także danych pierwotnych z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Castells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
2.Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument typologia, zachowania, Wyd. OnePress, Gliwice 2011.
3.Kaznowski D., Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
4.Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2013.
5.Olszak C. M., Ziemby E., Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle uwarunkowań regionalnych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
6.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycz