Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar

Autorzy: Agnieszka Małecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: ride sharing internet środek transportu konsumpcja kolaboratywna wspólne przejazdy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (153-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest tzw. ride sharing jako jeden z przejawów konsumpcji kolaboratywnej (KK). W artykule zaprezentowano KK jako stosunkowo nowy obszar badań w naukach ekonomicznych. Główny wkład niniejszego artykułu polega na tym, że zaprezentowano w nim wyniki badań bezpośrednich, które wskazały na motywy współpracy między konsumentami w ramach ride sharing.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agatz N. et al., Optimization for dynamic ride-sharing: A review, „European Journal of Operational Research” 2012, Vol. 223, No. 2.
2.Batorski D., Zając J.M., Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby, „Psychologia Społeczna” 2007, nr 3–4 (5), t. 2.
3.Belk R., You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, „Journal of Business Research” 2014, Vol. 67, Iss. 8, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.10.001.
4.Botsman R., Rogers R., What’s mine is yours: how collaborative consumption is changing the way we live, Collins, London 2011.
5.Ferguson E., The rise and fall of the American carpool: 1970–1990, „Transportation” 1997, Vol. 24. No. 4.
6.Ghoseiri K., Haghani A. et al., Real-time rideshare matching problem, University of Maryland 2010.
7.Göritz A.S., Cash lotteries as incentives in online panels, „Social Science Computer Review” 2006, Vol. 24, No. 4.
8.Hirschl B., W. Konrad et al., New concepts in product use for sustainable consumption, „Journal of Cleaner Production” 2002, Vol. 11, No. 8.
9.Hogan J.E., Expected relationship value: a construct, a methodology for measurement, and a modeling technique, „Industrial Marketing Management” 2001, Vol. 30, No. 4.
10.Kemp R., Parto S., Gibson R.B., Governance for sustainable development: moving from theory to practice, „International Journal of Sustainable Development” 2005, Vol. 8 (1).
11.Koh J. et al., Sense of virtual community: A conceptual framework and empirical validation, „International Journal of Electronic Commerce” 2003, Vol. 8, No. 2.
12.McMillan D.W., Chavis D.M., Sense of community: A definition and theory, „Journal of Community Psychology” 1986, Vol. 14, No. 1.
13.Meyer M.D., Demand management as an element of transportation policy: using carrots and sticks to influence travel behavior, „Transportation Research Part A: Policy and Practice” 1999, Vol. 33, No. 7.
14.Mitręga M., Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 1 (40), t. 1.
15.Mitręga M., Małecka A., Konsumpcja kolaboratywna – wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 38, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 849, Wyd. Naukowe Uni
16.Nov O., Naaman M., Ye C., Analysis of participation in an online photo‐sharing community: A multidimensional perspective, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2010, Vol. 61, No. 3.
17.Rachocka J., Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia–nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, w: Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
18.Ringle Ch.M., Wende S., Will A., SmartPLS 2.0.M3, SmartPLS, Hamburg 2005, www.smartpls.com.
19.Roberts J.A. et al., Understanding the motivations, participation, and performance of open source software developers: A longitudinal study of the Apache projects, „Management Science” 2006, Vol. 52, No. 7.
20.Watt J., Using the internet for quantitative survey research, „Quirk's Marketing Research Review” 1997, Vol. 11.
21.Zabkar V., Hosta M., Willingness to act and environmentally conscious consumer behaviour: can prosocial status perceptions help overcome the gap?, „International Journal of Consumer Studies” 2013, Vol. 37, No. 3.