Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw

Autorzy: Krzysztof Andruszkiewicz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: rynek relacje z klientami przedsiębiorstwa kierunki rozwoju marketing
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (179-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie wybranych wyników badania 350 polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono wykorzystując metodę ankietową. W artykule wskazuje się na podejmowane marketingowe kierunki rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. Zdiagnozowano następujące problemy badawcze: znaczenie kierunków rozwoju dla sukcesu przedsiębiorstwa, określenie czynników hamujących rozwój i zdolności dostosowawcze przedsiębiorstw do zmian na rynku, kierunki rozwoju produktów w polskich przedsiębiorstwach, podejmowane działania i znaczenie budowania trwałych relacji z klientami. Wyniki badania potwierdziły duże znaczenie wdrażania marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem w dostosowywaniu się do zmian rynkowych i wiodącą rolę koncepcji w rozwoju polskich firm.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andruszkiewicz K., Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
2.Andruszkiewicz K., Kaczmarczyk S., Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia, vol. XXXII, cz. 2, z. 353, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002
3.Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODiDK sp z o.o., Gdańsk 2005.
4.Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
5.Szostek D., Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, w: Stan rozwój marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Raport z badań, red. S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr IX–