Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Autorzy: Teresa Gądek-Hawlena
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wypadki drogowe transport bezpieczeństwo ruchu drogowego organizacje pozarządowe sektor TSL współpraca
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (241-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podejmowanie współpracy przez podmioty funkcjonujące w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego powinno przynosić korzyści zarówno tym podmiotom, jak i ogółowi społeczeństwa. Przykładem takiej współpracy, przynoszącej wielostronne korzyści mogą być wspólne działania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw sektora TSL na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W artykule wskazano podobieństwa i różnice między przedsiębiorstwami transportowymi a organizacjami pozarządowymi, określono udział kierowców samochodów ciężarowych w wypadach drogowych i koszty ponoszone w związku z wypadkami drogowymi oraz ich udział w PKB, a następnie zaprezentowano obszary działań organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw sektora prywatnego na rzecz BRD. Ostaniem elementem była próba przedstawienia możliwych do zrealizowania wspólnych działań wpływających na stan BRD.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brémond J., Couet J.F., Salort M.M., Kompendium wiedzy o ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2.Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
3.Kotnis-Górka E., Wysocki M., Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze, Wyd. Onepress, Gliwice 2011.
4.Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
5.Medyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
6.Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN–T, Umowa nr TRD/15/13 z 18.07.2013 r. Praca zespołowa pod kierunkiem mg
7.Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dokument przyjęty przez KRBRD 20.06.2013.
8.Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2012.
9.www.kfv.at/_01.09.2014.
10.Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013 z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, list
11.Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2015.
12.Yaziji M., Doh J., Organizacje pozarządowe a korporacje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.