Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Zarządzanie logistyczną obsługą klienta

Autorzy: Joanna Dyczkowska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: zarządzanie logistyką obsługa klienta przedsiębiorstwa TSL operator logistyczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (447-458)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rolę operatorów logistycznych w procesie obsługi rynku. Wzrost zainteresowania outsourcingiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne. Celem artykułu jest prezentacja zarządzania logistyczną obsługą klienta i kryterium wyboru, jakim kierują się klienci indywidualni przy dostawie produktów przez operatora logistycznego. Metody zastosowane to analiza literatury i metoda pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. W procesie obsługi klienta wykorzystano koncepcję CRM w celu tworzenia wartości dla nabywcy produktu. Wskazano czynniki decydujące o wyborze operatora logistycznego, a następnie potwierdzono przyjętą tezę badaniami. Najważniejszą dla ankietowanych jest czas dostaw – od momentu złożenie zamówienia do momentu otrzymania przesyłki.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brdulak H., Polski rynek TSL w 2012 r., „Rzeczpospolita” 2013, dodatek LTS, nr 2.
2.Christopher M., Logistics and supply chain management, Pearson Education Limited, Essen 1998.
3.Douglas L.M., Stock J.R., Ellram L.M., Fundamentals of logistics management, Irwin, Boston 1998.
4.Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
5.Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
6.Płaczek E., Wyzwanie dla operatorów logistycznych w obszarze logistyki społecznej, „Logistyka” 2014, nr 4.
7.Rutkowski K., Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.
8.Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010.
9.Szołtysek J., Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1.
10.Witkowski J., Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć, w: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. J. Witkowski, Wyd. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.