Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań

Autorzy: Bogna Pilarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Anna Rogala
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Krzysztof Żywanowski
doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: innowacje produktowe branża motoryzacyjna wartość technologia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (371-382)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań podjętych w artykule jest omówienie i analiza innowacji produktowych w branży motoryzacyjnej, na podstawie wyników badań jakościowych w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych. Przedmiotem badania były innowacje marketingowe, wartość klienta, wartość dla klienta i wartość współtworzona, przy czym w niniejszym artykule zaprezentowano wyłącznie wyniki odnoszące się do innowacji produktowych. Wywiady przeprowadzono na terenie Polski, w okresie od stycznia 2012 do lutego 2013 roku. Ich uczestnikami byli przedstawiciele firm działających na rynku motoryzacyjnym, zajmujący się marketingiem. W świetle wyników przeprowadzonych badań, branża motoryzacyjna w Polsce wykazuje się dużą aktywnością na polu innowacji produktowych. Prawidłowość ta dotyczy zarówno firm OE, jak i IAM. Innowacje produktowe mają charakter asortymentowy, jakościowy, wzoru użytkowego, nowatorskich cech produktu czy opakowania, związany z pozycjonowaniem marki, a także serwisowy i gwarancyjny. Wiele przedsiębiorstw opracowuje również innowacje w wymiarze ekologicznym. W przypadku przedsiębiorstw z polskim kapitałem konieczne jest jednak podjęcie działań zwiększających świadomość możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie własnych jednostek typu B+R lub podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym w tym zakresie.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Automotive Sector in Poland, www.paiz.gov.pl/publikacje/opracowania_sektorowe.
2.Innovative marketing communications. Strategies for the events industry, red. G. Masterman, E.H. Wood, Elsevier Butterworth–Heinemann, Burlington 2006.
3.Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
4.Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, wyd. trzecie, OECD i Eurostat, www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en.
5.Pilarczyk B., Innowacje w komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nr 9, Kraków 2011.
6.Schumpeter J., Kapitalizam, socjalizma, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
7.Thomke S., Hippel E., Klienci w roli innowatorów, „Harvard Business Review Polska” 2004, czerwiec.
8.www.dedoose.com/AboutUs.