Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej

Autorzy: Renata Brajer-Marczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Barbara Mróz-Grogoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: dostawa branża odzieżowa obsługa klienta proces przyjęcia towaru jakość
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (509-520)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przyjęcie towaru stanowi ostatnie ogniwo skomplikowanego logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł ma na celu analizę procesu przyjęcia towaru w branży odzieżowej oraz przybliżenie problemu wpływu jakości tego procesu na poziom obsługi klienta. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono studia literatury przedmiotu, w tym: raportów, materiałów źródłowych oraz zagranicznych i krajowych pozycji zwartych. Podstawę analizy stanowiło studium przypadku. W sformułowaniu wniosków posłużono się również wynikami przeprowadzonego badania własnego o charakterze pierwotnym. Badanie jakościowe przeprowadzono w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI – Individual in Depth Interview) z pracownikami ośmiu jednostek sieci odzieżowej. Bardzo istotnym wyznacznikiem postrzegania marki staje się obecnie czas i jakość obsługi klienta. Nawiązując do przedstawianej w artykule marki można stwierdzić, że jakość obsługi klienta zaczyna się już w azjatyckiej fabryce. Już tam, myśląc o kliencie w europejskich punktach sklepowych, można byłoby wraz z metką wszywać chipy ochronne. Zaoszczędziłoby to czas, jaki przy przyjmowaniu dostaw obsługa sklepu przeznacza na zakładanie klipsów. Dzięki zaproponowanym w artykule rozwiązaniom proces przyjmowania dostaw w punktach sklepowych można byłoby skrócić o ok. 3 dni. Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że jakość w łańcuchu dostaw, a w szczególności w końcowym etapie, który stanowi proces przyjęcia towaru, istotnie wpływa na poziom obsługi klienta. Przeprowadzone badanie miało ograniczenia, co determinuje konieczność dalszej eksploracji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk C., Ranking „200 największych polskich firm”, „Wprost” 2015, nr 23.
2.Ahsan K., Azeem A., Insights of apparel supply chain operations: a case study, „International Journal of Integrated Supply Management” 2010, Vol. 5, No. 4.
3.Bianchi A.V., Bottacin P., Simonella I., Electronic commerce business impacts project: textile – clothing sector in Italy, Telecom Italia lab 2001, www.oecd.org/sti/ieconomy/2675551.pdf.
4.Bruce M., Daly L., Towers N., Lean or agile; a solution for supply chain management in the textile and clothing industry?, „International Journal of Operations and Clothing Management” 2004, Vol. 24, Iss. 2.
5.Cachon G.P., Swinney R., The value of fast fashion: quick response, enhanced design, and strategic consumer behavior, „Management Science” 2011, Vol. 57, Iss. 4.
6.Christopher M., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2004.
7.Cooper D.W., Textile and apparel supply chains for the 21th century, „Journal of Textile and Apparel, Technology and Management” 2010, Vol. 6, Iss. 4.
8.Forza C., Vinelli A., Time compression in production and distribution within the textile-apparel chain, „Integrated Manufacturing System” 2000, Vol. 11, No. 2.
9.Ghemawat P., Nueno J.L., ZARA: Fast fashion. Case study, Harvard Business School, Boston 2003.
10.Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
11.GS1 Germany & WP7 partners, Supply chain management in the European textile industry, European Commission 2007, www.bridge-project.eu/data/File/BRIDGE%20WP07%20Textile%20Industry%20-%20Problem%20analysis%20and%20expected%20benefits.pdf.
12.Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009.
13.Islam M.S., Supply chain management on apparel order process: a case study in Bangladesh garment industry, „Asian Journal of Business and Management Sciences” 2012, Vol. 2, No. 8.
14.Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
15.Lam K.C., Postle R., Textile and apparel supply chain management in Hong-Kong, „International Journal of Clothing Science and Technology” 2006, Vol. 18, Iss. 4.
16.Lambert D.M., Stock J.R, Strategic logistic management, Irwin, Homewood 1993.
17.Luskham D.C., Event processing for business: organizing the real-time enterprise, John Wiley & Sons, New Jersey 2011.
18.Olczak A., Stanisławski R., Business models of Polish clothing companies from the perspective of the European Union, „Fibres & Textiles in Eastern Europe” 2010, Vol. 18, Iss. 5 (82), www.fibtex.lodz.pl/article388.html.
19.Palladino A.P., Garcia J.C., Zara and Benetton: comparison of two business models, http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/9620/1/67041.pdf.
20.Potential supply chains in textiles and clothing sector in South Asia. An exploratory studies, UNCTAD, Geneva 2011, http://unctad.org/en/Docs/ditctncd2011d3_en.pdf.
21.Rola przemysłu tekstylno-odzieżowego w polskiej gospodarce, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/23000.
22.Rutkowski K., Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.
23.Sempruch-Krzemińska K., Fast fashion – przyszłość branży mody?, „Marketing i Rynek” 2014, nr 2.
24.Sempruch-Krzemińska K., Proces zakupu odzieży fast fashion, „Marketing i Rynek” 2014, nr 3.
25.Sen A., The US fashion industry: a supply chain review, „International Journal of Production Economics” 2008, Vol. 114, Iss. 2.
26.Skąd się biorą ubrania? Z wizytą w centrum logistycznym sieci sklepów odzieżowych, opracowanie internetowe TV Gdańsk, http://trojmiasto.tv/Jak-sortuje-sie-ubrania-4167.html.
27.Stengg W., The textile and clothing industry in the EU. A survey, „Enterprise Papers” 2001, No. 2, http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/entpap/ep-02-2001.pdf.
28.Teng S.G., Jaramillo H., Integrating the US textile and apparel supply chain with small companies in South America, „Supply Chain Management: An International Journal” 2006, Vol. 11, Iss. 1.
29.www.e-gospodarka.pl.
30.Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2011.