Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego

Autorzy: Monika Zajkowska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Słowa kluczowe: marketing zrównoważony zarządzanie marketingowe narzędzia marketingu zmiany w otoczeniu
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (359-370)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena koncepcji marketingu zrównoważonego w odniesieniu do tradycyjnego podejścia zarządzania marketingowego. Autorka prezentuje nowe spojrzenie na połączenie koncepcji zrównoważonego rozwoju i marketingu, które prowadzi do zmian w sposobie funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i rekonfiguracji struktury narzędziowej realizowanego procesu zarządzania marketingowego. Wskazuje na konieczność szerszego podejścia i potrzebę zmiany podejścia do tworzenia nowych dóbr i usług, jak tworzyć, dostarczać i komunikować ofertę firmy i zasady współpracy z dostawcami i klientami. Przedstawiona w artykule analiza prowadzi do wniosku, że zmiana podejścia może stanowić podstawę do zwiększenia poziomu innowacyjności i minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej w społeczeństwie. W kontekście powyższych rozważań, marketing powinien być głównym źródłem i centralnym punktem koncentracji firmy na zrównoważonym rozwoju. W artykule wykorzystano wtórne źródła informacji pochodzące z dostępnej literatury oraz posłużono się przykładami praktycznego zastosowania koncepcji w przedsiębiorstwach.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aragon-Correa J.A., Strategic proactivity and firm approach to the natural environment, „Academy of Management Journal” 1998, Vol. 41, Iss. 5.
2.Belz F.M., Peattie K., Sustainability marketing: a global perspective, John Wiley & Sons, Chichester 2012.
3.Belz F.M., Peattie K., Sustainability marketing: a global perspective, John Wiley & Sons, Chichester 2009.
4.Belz F.M., Peattie K., Sustainability marketing: an innovative conception of marketing, „Marketing Review St. Gallen” 2010, Vol. 27, Iss. 5.
5.Buysse K., Verbeke A., Proactive environmental strategies: a stakeholder management perspective, „Strategic Management Journal” 2003, Vol. 24, No. 5.
6.Fraj-Andrés E., Martinez-Salinas E., Matute-Vallejo J., A multidimensional approach to the influence of environmental marketing and orientation on the firm’s organizational performance, „Journal of Business Ethics” 2008, Vol. 88, Iss. 2.
7.Hunt S.D., Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-advantage, economic freedom approach, „Journal of the Academy Marketing Science” 2011, Vol. 39.
8.Kotler Ph., Lee N., Worth repeating, „Social Marketing Quarterly” 2005, Vol. 11, No. 3/4.
9.Maignan I., Ferrell O.C., Ferrell L., A stakeholder model for implementing social responsibility in marketing, „European Journal of Marketing” 2005, Vol. 39, No. 9/10.
10.Mazur J., Sznajder A., Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, First Business Collage, Warszawa 1995.
11.Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
12.Pollay R.W., The distorted mirror: reflections on the unintended consequences of advertising, „Journal of Marketing” 1986, April.
13.Polonsky M.J., A stakeholder theory approach to environmental marketing strategy, „Journal of Business and Industrial Marketing” 1995, Vol. 10.
14.Prymon M., Marketingowe zarządzanie firmą, Wyd. Educator, Częstochowa 1994.
15.Rivera Camino J., Re-evaluating green marketing strategy: a stakeholder perspective, „European Journal of Marketing” 2007, Vol. 41, No. 11/12.
16.Slater S.F., Olson E.M., Marketing’s contribution to the implementation of strategy: an empirical analysis, „Strategic Management Journal” 2001, Vol. 22, Iss. 11.
17.Van Dam K.Y., Apeldoorn P.A.C., Sustainable marketing, „Journal of Macromarketing” 1996, Vol. 16, No. 2.