Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?

Autorzy: Anna Drapińska
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: relacje zaufanie przedsiębiorstwo interesariusze marketing etyka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (229-240)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od jakiegoś czasu pojawiają się krytyczne głosy o marketingu jako działaniu nieetycznym, skierowanym przeciwko klientom i społeczeństwu jako całości. Można stwierdzić, że wizerunek marketingu jest w tym kontekście negatywny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy marketing jest etyczny. Stwierdzono, że istotą marketingu jest dbanie o dobro interesariuszy przedsiębiorstw oraz łączenie interesu firmy, klientów i społeczeństwa jako całości. W koncepcji marketingu nie istnieją założenia i cele związane z manipulacją i brakiem uczciwości, a za negatywny wizerunek marketingu odpowiedzialni są głównie praktycy, którzy często stosują agresywne i nieuczciwe działania sprzedażowe, posługując się narzędziami marketingowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
2.Garbarski L., Teoretycy i praktycy marketingu – jeden czy dwa światy?, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
3.Gasparski W., Etyczność marketingu – marketingiem etyczności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
4.Klincewicz K., Etyka marketingu i marketing w etyce biznesu – metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie, w: Zarządzanie i rozwój, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
5.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
6.Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
7.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
8.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
9.Levitt T., Marketing Myopia, „Harvard Business Review” 1969, June–August.
10.Paliwoda-Matoliańska A, Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
11.Popowska M., CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka” 2012, nr 3.
12.Rudawska E., Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu, „Ekonomia” 2013, nr 3 (24).
13.Wojciechowski T., Potknięcia marketingu, „Marketing i Rynek” 2014, nr 1.
14.Żbikowska A., Etyka w nauczaniu studentów-refleksje nad opiniami studentów, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.