Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Autorzy: Katarzyna Liczmańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: satysfakcja marka proces zakupowy konsumpcja trendy zachowania konsumenckie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (107-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Trendy, które można zaobserwować w zachowaniach konsumenckich stanowią niezwykle cenną bazę informacji dla przedsiębiorców. Wszelkie uwarunkowania decyzji zakupowych są szczegółowo analizowane i stanowią podstawę decyzji strategicznych, będąc fundamentem dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań klientów, a tym samym wzrostu poziomu ich satysfakcji. Celem artykułu badawczego jest wyodrębnienie głównych, aktualnych trendów w zachowaniach konsumenckich w województwie kujawsko-pomorskim. W artykule przedstawiono wyniki dwóch uzupełniających się badań pierwotnych, przeprowadzonych w okresie kwiecień–czerwiec 2012 roku; jako metodę badawczą wykorzystano wywiad kwestionariuszowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska-Woś M., Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumenta, w: Marketing. Ujęcie relacyjne, red. M. Brzozowska-Woś, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
2.Foxall G.F., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
3.Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
4.Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
5.Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
6.Hołub J., Perenc G., Rosa G., Podstawy marketingu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
7.Karczewska M., Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych nr 5, Wyd. Grupa Naukowa Pro Futuro, Fundacja dla AGH Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków 2010.
8.Liczmańska K., Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 6, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
9.Liczmańska K., Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 1, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.
10.Liczmańska K., Konarski S., Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013.
11.Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarządzanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
12.Pogorzelski J., Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.
13.Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2001.
14.Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
15.Wiśniewska A., Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005.
16.Wiśniewska A., Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie, vol. 39, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
17.Smalec A., Nabywca w procesie podejmowania decyzji zakupu, w: Zachowania nabywców, red. G. Rosa, J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
18.Zarządzanie relacjami z klientem, red. A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009.