Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
The country-of-origin effect in the selected transport services
(Efekt kraju pochodzenia w wybranych usługach transportowych)

Autorzy: Monika Boguszewicz-Kreft
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Ewa Magier-Łakomy
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Katarzyna Sokołowska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Słowa kluczowe: efekt kraju pochodzenia usługi transportowe wyniki badań
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (23-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Efekt kraju pochodzenia jest wielowymiarowy. Nieuwzględnienie wkładu poszczególnych wymiarów w ocenie wybranych usług może skutkować uproszczonymi wnioskami. Celem prezentowanych badań było: 1) wyznaczenie pogłębionego wskaźnika efektu COO w ocenie usług transportowych; 2) ustalenie związku między efektem COO danego kraju w ocenie usługi transportowej a gotowością do jej zakupu. Rezultaty wskazują na silny związek między efektem COO kraju a gotowością do zakupu danej usługi w tym kraju: im wyższy efekt COO tym większa gotowość do zakupu usługi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berentzen J.B. et al., Does “Made in …” Also apply to services? An empirical assessment of the country-of-origin effect in service settings, “Journal of Relationship Marketing” 2008, Vol. 7, No. 4.
2.Boguszewicz-Kreft M., Efekt kraju pochodzenia w usługach, w: Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 353, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
3.Boguszewicz-Kreft M., Magier-Łakomy E., Wizerunek produktów i usług z wysoko rozwiniętych krajów europejskich – analiza wielowymiarowości efektu kraju pochodzenia, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (being printed)
4.Bose S., Ponnam A., Country of origin effect on services: an evaluation of entertainment, „Managing Leisure” 2011, Vol. 2, No.16.
5.Civil Aviation Authority, Statistics by carriers, www.ulc.gov.pl/pl/czesto-zadawane-pytania-faq/348-ler/3725-statystyki-wg-przewoznikow.
6.Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, in: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, ed. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
7.Magier-Łakomy E., Boguszewicz-Kreft M., Dimensions of the country of origin effect and their measurement, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin” 2015, Vol. 49, No. 3.
8.Marcysiak A., Pieniak-Lendzion K., Lendzion M., Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach No. 96, Siedlce 2013.
9.Peterson R.A., Jolibert A.J.P., A meta-analysis of country-of-origin effects, “Journal of International Business Studies” 1995, Vol. 26, No. 4.
10.Pharr J.M., Synthesizing country-of-origin research from the last decade: is the concept still salient in an era of global brands?, “Journal of Marketing Theory & Practice” 2005, Vol. 13, No. 4.
11.Rezvani S. et al., A conceptual study on the country of origin effect on consumer purchase intention, “Asian Social Science” 2012, Vol. 8, No.12.
12.Rośnie rynek usług kurierskich. Spodziewany jest wzrost liczby fuzji i przejęć, www.biznes.newseria.pl/news/telekomunikacja/rosnie_rynek_uslug,p1478075020.
13.Roth M.S., Romeo J.B., Matching product category and country image perception: a framework for managing country-of-origin effects, “Journal of International Business Studies” 1992, Vol. 3, No. 24.
14.Rynek usług kurierskich: E-commerce nowym polem działania, www.dziennik.pl/artykuly/464119,rynek-uslug-kurierskich-e-commerce-nowym-polem-dzialania.html/?no_redirect=1.
15.Sharma P., Demystifying cultural differences in country-of-origin effects: exploring the moderating roles of product type, consumption context, and involvement, “Journal of International Consumer Marketing” 2011, No. 23, Iss. 5.
16.UOKiK: Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku, Departament Analiz, luty 2010.