Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Zachowania zakupowe pokoleń konsumentów w świetle rozwoju technologii

Autorzy: Joanna Zjawin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: konsument pokolenie konsumentów milenialsi silver generation zachowania konsumentów technologia
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:8 (233-240)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja oraz uwarunkowania postaw konsumentów różnych pokoleń w procesie zakupowym. Autorka na podstawie studiów literaturowych oraz przeprowadzonej dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli grup określiła typy zachowań charakterystyczne dla dwóch generacji konsumentów: milenialsów oraz generacji silver. Przeanalizowano oczekiwania konsumentów w różnym wieku w odniesieniu do przebiegu procesu zakupowego. Tym samym na podstawie dyskusji panelowej sprawdzono, jak istotne dla różnych pokoleń są zakupy, gdzie je wykonują oraz czym się kierują. Autorka dokonała rozpoznania zachowania odnośnie do wyboru sklepów oraz marek przez milenialsów oraz silver generation.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzanowska-Drzewiecka, M. (2011). Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 660, Ekonomiczne Problemy Usług, 72, 443–455.
2.Dołhasz, M. (2016). Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań. Handel Wewnętrzny, 3 (362), 99–113.
3.Grysa, K. Badania marketingowe i analiza rynku (2018). Pobrano z: www.tu.kielce.pl/~grysa/ BRiMw6.pdf.
4.Kuźniar, W., Surmacz, T., Szopiński, W. (2017). Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 51 (2), 143‒150.
5.Młody konsument na zakupach. Badania przeprowadzone na zlecenie UOK. Pobrano z: www.supermarket- news.com.pl/.
6.Okólski, M. (2010). Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, 4, 37–78.
7.Ratajczyk, M. (2017). Jak kupuje generacja Y? Studia Ekonomiczne, 330, 184–193.
8.Rogala, A., Fojutowski, Ł. (2014). Decyzje zakupowe osób starszych ‒ kryteria wyboru i czynniki wpływu. Marketing i Rynek, 4. 130‒136.
9.Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
10.Van den Berch, J., Behrer, M. (2011). Jak kreować́ marki, które pokocha pokolenie Y? Warszawa: Samo Sedno.