Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi

Autorzy: Ewa Badzińska
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: komunikacja w biznesie technologia użytkownicy zaangażowanie interaktywność mobilność
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (25-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamika otoczenia oraz przenikanie i unifikacja światów wirtualnego i rzeczywistego prowadzą do istotnych zmian w marketingu, a mobilność użytkowników i komunikacja interaktywna stały się wyróżnikiem w sposobie komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem. Celem poznawczym artykułu jest przedstawienie trendów w komunikacji marketingowej determinowanych rozwojem technologii od Web 1.0 do Web 3.0 w kontekście gospodarki wirtualnej. Przedstawiono wybrane narzędzia personalizacji przekazu, współtworzenia treści i prowadzenia interaktywnego dialogu z odbiorcami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Artykuł ma charakter przeglądowo-koncepcyjny i może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badzińska E., Gołata K., Szczepański M., Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
2.Badzińska E., Kubiak K., Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 1, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
3.Badzińska E., Media convergence as a hallmark of modern marketing communication, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 10 (59), Wyd. SGGW, Warszawa 2013.
4.Badzińska E., Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011.
5.Castells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
6.Copeland M.V., Malik O., How to ride the fifth wave, „Business 2.0” July 2005, Vol. 6, No. 6.
7.Jaskowska B., O kulturze konwergencji słów kilka, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1, www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska.
8.Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
9.Kollmann T., E-Entrepreneurship, Springer-Gabler, Wiesbaden 2014.
10.Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
11.Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
12.Miszczak S., Miszczak A., Książka konwergencyjna, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1, www.ebib.info/2007/92/a.php?miszczak_ miszczak.
13.Platforma projektów IT, www.itprojectplace.com.
14.Prahalad C.K., Ramaswamy V., The future of competition: co-creating unique value with customers, „Harvard Business Review Press” 2004, February 18.
15.Przewodnik po Nocy Kultury, www.sofalab.pl/pl/oferta/rozszerzona-rzeczywistosc-augmented-reality.
16.Rozszerzona rzeczywistość z blend-a-med, http://social360.pl/blend-a-med-zmieni-usmiech-warszawskich-pomnikow.
17.Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
18.Żur Ł., Magiczny świat augmented reality w służbie Twojej firmy, www.admonkey.pl/magiczny-swiat-augmented-reality-w-sluzbie-twojej-firmy-14432.html.