Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy

Autorzy: Anetta Pukas
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: technologia relacje studium przypadku marketing miast systemy CRM
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (115-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Globalizacja ze wszystkimi jej konsekwencjami oraz wzrost znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) spowodowały zmianę sposobu zarządzania miastem. Istotne znaczenie mają dziś nowe koncepcje w ramach marketingu terytorialnego oraz możliwość wykorzystania informatycznych systemów klasy CRM do budowania właściwych relacji urzędu ze wszystkimi interesariuszami. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zasad marketingu relacyjnego w rozwoju współczesnych miast. Zidentyfikowano specyfikę systemów CRM dedykowanych dla urzędów miejskich oraz przedstawiono stan i perspektywy implementacji takich systemów w polskich warunkach. W ramach realizacji celu wykorzystano literaturę przedmiotu, a także przykłady o charakterze case study, które są efektem analizy desc research doświadczeń krajowych oraz zagranicznych. Przedstawiono również informacje zgromadzone w przeprowadzonym przez autorkę pogłębionym wywiadzie bezpośrednim z pracownikiem Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Case Study. Urząd m.st. Warszawy „Warszawa 19115”, https://www.damovo.com/Damovo/media/Polish-Website/Case%20study%20-%20pdfs/Case-Study_v4-Warsaw-City-Hall_PLw.pdf?ext=.pdf.
2.City Next: kierunek Wrocław, http://news.microsoft.com/pl-pl/2014/02/17/citynext-wroclaw.
3.CRM dla urzędów miejskich, www.arpideas.pl/Oprogramowanie/O-nas/Aktualnosci/CRM-dla-urzedow-miejs kich.
4.Gontarz A., Kosieliński S., Rutkowski P., Miasta potrzebują informacji i analiz, 2011, www.computerworld.pl/news/369949_4/Miasta.potrzebuja.informacji.i.analiz.html.
5.http://wi.um.torun.pl/index.php?q=12.
6.Kowalik I., Zastosowanie koncepcji CRM w samorządzie terytorialnym a koprodukcja usług publicznych, w: Usługi 2014. Wybrane uwarunkowania rozwoju usług, red. M. Pluta-Olearnik, S. Wrona, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 354, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
7.Krawczyk B., Smart city. Czy tego oczekują mieszkańcy?, http://portalkomunalny.pl/smart-city-czy-tego-oczekuja-mieszkancy-wywiad-318259.
8.Londyński Urząd Miasta usprawnia obsługę mieszkańców dzięki Microsoft Dynamics CRM , www.microsoft.com/sv-se/kundreferenser/Microsoft-Dynamics-CRM-2011 /City-of-London/Londy-ski-Urz-d-Miasta-usprawnia-obs-ug-mieszka-cow-dzi-ki-Microsoft-Dynamics-CRM/710000003185.
9.Outbox wdroży Microsoft Dynamics CRM w Urzędzie Miejskim Wrocławia, http://news.microsoft.com/pl-pl/2012/11/05/outbox-wdrozy-microsoft-dynamics-crm-w-urzedzie-miejskim-wroclawia/ (12.05.2015).
10.Raftowicz-Filipkiewicz M., Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy, Nauki o Zarządzaniu nr 1 (14), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
11.Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 721, Studia Informatica nr 29, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
12.Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, w: Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
13.Urząd Miasta ułatwia kontakt z mieszkańcami, http://ewroclaw24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=554:callcenter&catid=82:najwaniejsze&Itemid=150Urzad Miasta ulatwia kontakt z mieszkańcami.
14.Warszawa 19115 na Siebelu, http://xentivo.pl/.
15.Warszawa 19115: komunikacja na bazie innowacyjnych technologii Interactive Intelligence i Oracle, www.inin.com/pl/pages/pr-021114.aspx.
16.Wrocław jak Münster, Londyn i Mediolan, www.wroclaw.pl/wroclaw-jak-mnster-londyn-i-mediolan.