Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie

Autorzy: Rafał Boniecki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WydziałTelekomunikacji i Elektrotechniki Zakład Systemów Teleinformatycznych

Józef Rawłuszko
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WydziałTelekomunikacji i Elektrotechniki Zakład Systemów Teleinformatycznych
Słowa kluczowe: BlockChain bitcoin technologia rozproszonych rejestrów
Rok wydania:2017
Liczba stron:5 (9-13)
Klasyfikacja JEL: D18 G20 L86 O39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bitcoin jest krypowalutą, która wzbudza w ostatnim czasie wzrastające zainteresowa­nie nie tylko informatyków i finansistów. Przyczyną tego zainteresowania są wyjątkowe właściwości transakcji realizowanych przy wykorzystaniu bitcoinów (Homa, 2015, Szy­mankiewicz, 2014). Tę wyjątkowość transakcji bitcoinowych stwarza technologia Block­Chain, której koncepcja zostala opracowana i przedłożona do publicznego użytkowania w styczniu 2009 roku przez Satoshi Nakamoto. Rozpowszechnienie idei wykorzystania bitcoinów w transakcjach biznesowych realizowanych przez internet wywołuje w wielu krajach lawinowy wzrost podmiotów zajmujących się tą tematyką. Szybko też zaczęto do­strzegać, że technologia BlokChain stwarza możliwości szerokiego jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Homa, D. (2015). Sekrety bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmienić wirtualne pieniądze w realne zyski. Gliwice: Helion/OnePress.
2.Szymankiewicz, M. (2014). Bitcoin. Wirtualne waluta internetu. Gliwice: Helion/OnePress.
3.W pracy wykorzystano ponadto informacje z materiałów umieszczonych na blogach dyskusyj¬nych poświęconych technologii BlockChain, a w szczególności: arneer@blockgeeks.com; Bitcoimnagazine.com.