Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie

Autorzy: Anna Dobrowolska
Politechnika Wrocławska

Wiesław Dobrowolski
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością procesy usługowe technologia informatyczna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (51-60)

Abstrakt

W artykule zdefiniowano proces usługowy wspomagany informatycznie oraz określono cechy jakości tego rodzaju procesu usługowego. Zaprezentowano model czynników kształtujących jakość usługi wspomaganej informatycznie. Opisano podstawowe problemy zapewnienia jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie, szczególnie w zakresie procesów usługowych realizowanych z wykorzystaniem wirtualizacji i przetwarzania chmurowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Edvardsson B. (2005), Service quality: beyond cognitive assessment, „Managing Ser-vice Quality”, Vol. 15, No. 2.
2.Edvardsson B., Gustafsson A., Roos I. (2005), Service portraits in service research – a critical review, „International Journal of Service Industry Management”, Vol. 16, No. 1.
3.Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. (2008), Service Management. Operations, Strate-gy, Information Technology, McGraw-Hill, New York.
4.Grönroos Ch. (2001), Service Management and Marketing: A customer Relationship Management Approach, Wiley, New York.
5.McCarthy J. (2012), Down for the count: 9 high-profile cloud outages, CRN Cloud News, Oct.
6.Mendyk-Krajewska T., Mazur Z., Mazur H. (2014), Konkurencyjność rozwiązań wirtu-alnych infrastruktury informatycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Szczecin.
7.Pearce M., Zeadally S., Hunt R. (2013), Virtualization: Issues, security threats, and solutions, „ACM Computing Surveys (CSUR)”, v. 45 n. 2, February.
8.PN-EN ISO 9000:2006, System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
9.Rivard S., Lapointe L. (2012), Information technology implementers responses to user resistance: nature and effects, „MIS Quarterly”, 36(3), 2012.
10.Shing-Han Li, David C. Yen, Chung-Chiang Hu, Wen-Hui Lu, Yung-Chen Chiu (2012), Identifying critical factors for corporate implementing virtualization technology, „Computers in Human Behavior”, Vol. 28, Issue 6.
11.Sun Y., Fang Y., Lim K., Straub D. (2013), User Satisfaction with Information Tech-nology Service Delivery: A Social Capital Perspective, „Information Systems Re-search”, Vol. 23, Issue 4, 2013.
12.Wai L.S.M.D.L., Seebaluck A.K., Teeroovengadum V. (2011), Impact of information technology on quality management dimensions and its implications, „European Busi-ness Review”, 23 (6).
13.Zissis D., Lekkas D. (2012), Addressing cloud computing security issues, „Future Gen-eration Computer Systems”, Volume 28, Issue 3, March 2012.