Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0

Autorzy: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego komunikacja model komunikacji technologia WEB 2.0
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (5-16)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jedną z podstawowych cech społeczeństwa informacyjnego jest ustawiczne przetwarzanie informacji. Informacje te generowane są między innymi poprzez proceskomunikowania. W jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy proces komunikowania wynika z misji, jaką mają do spełnienia te instytucje. Załatwienie sprawy wymaga kontaktu pomiędzy mieszkańcami danej gminy, firmami prowadzącymi działalność gospodarczą lub fundacjami o różnym statusie (ichwszystkich określa się mianem interesariuszy) z jednej strony a urzędem gminy z drugiej strony. Stosowane obecnie rozwiązania informatyczne nie w pełni satysfakcjonują społeczeństwo informacyjne.W artykule zostanie przedstawiony model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Modelten będzie uwzględniał technologię WEB 2.0.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakalarski, K. (2014). Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych. Warszawa: Difin.
2.Barge, K.J., Spitzberg, H.B., Morreale, P.S. (2015). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. Warszawa: PWN.
3.Flieger, M. (2012). Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
4.Hauke, K. (2016). Koncepcja zarządzania wiedzą 2.0 w kreowaniu zasobów informacyjnych przedsiębiorcy. W: P. Pyplacz, D. Dudek (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji (s. 75–88). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
5.Penc, J. (2010). Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Warszawa: Difin.
6.Serwis samorządowy PAP. (2016). Bogaci i biedni. Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin 2016. Pobrano z: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/161549/Bogaci-i-biedni--Ranking-najbogatszych-i-najbiedniejszych-gmin-2016 (20.11.2016).
7.Web (2016). Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0 – A bird’s eye on the evolution and definition. Pobrano z: https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/(20.11.2016 ).
8.Rymsza, A. (2016). Nadchodzi Web 3.0, sieci są gotowe… a my? Pobrano z: http://www.dobreprogramy.pl/Nadchodzi-Web-3.0-sieci-sa-gotowe-a-my,News,36728.html (20.11.2016 ).