Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0

12 (5-16) Krzysztof Hauke Więcej
2.

Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016

11 (17-27) Tomasz Parys Więcej
3.

Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW

12 (29-40) Łukasz Krawiec, Helena Dudycz Więcej
4.

Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych

18 (41-58) Mieczysław Pawłowski Więcej
5.

O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT

10 (59-68) Łukasz Kowalik, Wojciech Drożdż Więcej
6.

Znajomość e-usług prawnych w Polsce na przykładzie badań ankietowych

10 (69-78) Agnieszka Szewczyk Więcej
7.

Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych

11 (79-89) Grzegorz Szyjewski, Piotr Niemcewicz Więcej
8.

Systemowo-dynamiczna symulacja webowa

12 (91-102) Małgorzata Łatuszyńska Więcej
9.

Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej

10 (103-112) Jakub Swacha Więcej