Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych

Autorzy: Mieczysław Pawłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: business-to-business B2B system rekomendacji produktów e-commerce prezentacja produktów log wyszukiwarki
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (41-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor bada zachowania klientów B2B w specjalistycznym sklepie internetowym pod kątem preferencji w zakresie prezentacji produktów. Przegląd literatury obejmuje aktualny stan informacji na temat rynku zakupów internetowych dla potrzeb biznesu w Polsce i na świecie oraz wybrane pozycje dotyczące zagadnień prezentacji produktów w systemach internetowych. Na bazie logów systemowych, zapisów w koszykach oraz wzajemnych powiązań czasowych autor określa preferencje użytkowników co do sposobu prezentacji produktów. W pracy przedstawiono podsumowanie z perspektywy zarządzania internetowym systemem sprzedaży dla klientów B2B oraz wskazówki dla marketerów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnett, B.J., Wickens, C.D. (1988). Display proximity in multicue information integration: The benefits of boxes. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 30(1), 15–24.
2.Cai, S., Xu, Y. (2008). Designing product lists for e-commerce: The effects of sorting on consumer decision making. Intl. Journal of Human–Computer Interaction, 24(7), 700–721.
3.Customer experience modeling: from customer experience to service design. Journal of Service Management, 23(3), 362–376.
4.Dinerstein, M., Einav, L., Levin, J., Sundaresan, N. (2014). Consumer price search and platform design in internet commerce (No. w20415). National Bureau of Economic Research.
5.Drzazga, M. (2015). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących sprzedaż wielokanałową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (39 T. 2 Zarządzanie), 89–98.
6.Eurostat, (2016), E-commerce statistics, Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics (15.06.2016).
7.Ecommerce Fundation (2015), Global_B2C_Ecommerce_Report_2016, Pobrane z: https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global_B2C_Ecommerce_Report_2016.pdf (15.12.2016)
8.Forbes (2015) Pobrane z: http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/11/06/b2b-eCommerce-market-worth-6-7-trillion-by-2020/#214af5932e7c (15.05.2016).
9.Gomes, M., Fernandes, T., Brandão, A. (2016). Determinants of brand relevance in a B2B service purchasing context. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(2), 193–204.
10.Hammar, M., Karlsson, R., Nilsson, B.J. (2013). Using maximum coverage to optimize recommendation systems in e-commerce. Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems. ACM.
11.Hong, W., Thong, J.Y., Tam, K.Y. (2004). Designing product listing pages on e-commerce websites: an examination of presentation mode and information format. International Journal of Human-Computer Studies, 61(4), 481–503.
12.Demery, P. (2015). Global B2B online sales are projected to grow to $6.7 trillion by 2020. InternetRetailers, Pobrane z: https://www.internetretailer.com/2015/02/05/global-b2b-online-sales-are-projected-grow-67-trillion (10.06.2016).
13.Demery, P. (2015). B2B e-commerce sales will top $1.13 trillion by 2020. InternetRetailers, Pobrane z: https://www.internetretailer.com/2015/04/02/new-report-predicts-1-trillion-market-us-b2b-e-commerce (10.05.2016).
14.Izba Gospodarki Elektronicznej (2015). Trendy w sprzedaży B2B w Polsce 2015. Raport Izby Gospodarki Elektronicznej. Pobrane z: eCommercepolska.pl, http://www.ecommercepolska.pl/files/8414/4705/0137/Trendy_w_sprzedazy_B2B.pdf. (20.05.2016)
15.Jankowski, J., Janiak, M. (2014). Zastosowanie modeli wnioskowania rozmytego w projektowaniu struktury interfejsu systemu rekomendującego. Informatyka Ekonomiczna, 32, 86–94.
16.Karwatka, T. (2009). Usability w e-biznesie: co kieruje twoim klientem? Gliwice: Wydawnictwo Helion.
17.Kasperski, M.J., Boguska-Torbicz, A. (2008). Projektowanie stron WWW: użyteczność w praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
18.Kumar, V. (2010). Zarządzanie wartością klienta. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
19.Liao, C., To, P.L., Wong, Y.C., Palvia, P., Kakhki, M.D. (2016). The impact of presentation mode and product type on online impulse buying decisions. Journal of Electronic Commerce Research, 17(2), 153.
20.Lohse, G.L., Spiller, P. (1999). Internet retail store design: How the user interface influences traffic and sales. Journal of Computer‐Mediated Communication, 5(2).
21.Malinowski, A., Senkus P. (2015). Rynek Business to Business w Polsce – zakres i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 106.
22.Michał, L., Andrzej, P. (2015). E-commerce market and perspectives for the reverse commerce. Współczesna Gospodarka, 6(4).
23.Oponeo, www.oponeo.pl.
24.Otodom, www.otodom.pl.
25.Otomoto, www.otomoto.pl.
26.Puls Biznesu (2016), Marketplanet: internetowy handel B2B w Polsce sięgnie ok. 225 mld zł w 2016 r., Pobrane z: http://www.pb.pl/4420634,1944,marketplanet-internetowy-handel-b2b-w-polsce-siegnie-ok-225-mld-zl-w-2016-r, (15.06.2016).
27.Schmutz, P., Roth, S.P., Seckler, M., Opwis, K. (2010). Designing product listing pages – Effects on sales and users’ cognitive workload. International Journal of Human-Computer Studies, 68(7), 423-431.
28.Stefko, R., Dorcak, P., Pollák, F. (2011). Shopping on the Internet from the point of view of customers. Polish Journal of Management Studies, 4, 214–222.
29.Wieczerzycki, M. (2013). Reinterpretacja dychotomii marketingu B2B i B2C w świetle współczesnych teorii marketingowych. Marketing i Rynek, 7(20), 9–16.
30.Zhang, W., Dasu, S., Ahmadi, R. (2015). Higher Prices for Larger Quantities? Non-Monotonic Price-Quantity Relations in B2B Markets. Pobrane z: https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/dasu/intellcont/NonMonotonic_PQ_Relations_in_B2B_Mkts%20Zhang%20Dasu%20Ahmadi-1.pdf.