Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
2. New of Philorhizus Melanocephalus (Dejean, 1825) (Coleoptera: Carabidae) NW Poland
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Przejdź
4. Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
5. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
6. Fairness opinion jako instrument wsparcia zarządów spółek w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
7. Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
8. Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
9. Pożegnanie Szefa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
10. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w wyniku przedawnienia
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
11. Aspekt ustrojowy, ekonomiczny i prawny podatkowej kumulacji podmiotowej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
12. Literatura gdańska. Narody i historia
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
13. Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
14. Charakter ulg, zwolnień, wyłączeń oraz zniżek i zwyżek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
15. Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
16. David Gilly i jego mapa Pomorza Zachodniego z 1789 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
17. Dwa nieznane plany Szczecina z 1873 i 1879 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
18. Plany miast Pomorza Zachodniego w atlasie Joh. Georga Maxa von Furstenhoffa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
19. Własności farmakologiczne solanek kołobrzeskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Przejdź
20. Własności farmakologiczne solanki i borowiny Kamienia Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1958 1958 Przejdź
21. Woliński Park Narodowy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1961 1961 Przejdź
22. Źródła do dziejów ludności polskiej na Pomorzu Zachodnim w zasobie Wojewódzkiego Archiwum i Państwowego w Szczecinie /1918-1939/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
23. Pruskie władze administracyjne miasta Szczecina w okresie okupacji francuskiej 1806-1813
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
24. Powrót Pomorza do Polski 1918-1920
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
25. Oświata i szkolnictwo w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
26. Przesilenie grudniowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
27. Struktura społeczno-gospodarcza Ziem Zachodnich w latach 1933-1960
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
28. Postęp techniczny i organizacja w przemyśle
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
29. Szczecin 1945 i dziś
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
30. Szkolnictwo podstawowe w województwie szczecińskim w latach 1945-1961
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
31. Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Przejdź
32. Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie w latach 1956-1960
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10-11 1960 1960 Przejdź
33. Inspirujące wartości tematyki morskiej w sztuce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1966 1966 Przejdź
34. Możliwości racjonalnego wykorzystywania tworzyw zdrojowych w uzdrowiskach nadmorskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
35. Poezja i prawda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 12 1960 1960 Przejdź
36. Przypływ
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
37. O trzech tradycjach studiowania
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
38. Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, Nazo poeta i Christoph Ransmayr, Die letzte Welt
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
39. Amerykańska metafizyka rasy
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
Strona