Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 7 2015
Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autorzy: Mieczysław Staniszewski
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: egzekucja należności cywilnoprawnych
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (5-21)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1282

Abstrakt

Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem wykonawczym. Stanowi ono jedną z form przymusu prawnego. Ów przymus (środki egzekucyjne przymuszające lub zaspokajające) stosowany jest przez właściwe organy sądowe lub administracyjne w zależności od tego, co jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Istotne jest zatem ustalenie, w jakim trybie prowadzona będzie egzekucja, to znaczy ustalenie, które normy prawa materialnego są przedmiotem egzekucji administracyjnej, a które egzekucji sądowej. W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na kluczowe pytania związane z tym rozgraniczeniem. Ustaleń dokonano na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 u.g.n.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kijowski D.R. (red.), Cisowska-Sakrajda E., Faryna M., Grześkiewicz W., Kulesza C., Łuczaj W., Pietrasz P., Radwanowicz-Walczewska J., Starzyński P., Suwaj R., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Komentarz Lex 2010.
2.Staniszewski M., Egzekucja obowiązków podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
3.Staniszewski M., Zasada efektywności opodatkowania w działalności administracji podatkowej w Polsce, WWSHE w Jarocinie, Jarocin 2007.