Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Adres do korespondencji

Studia Administracyjne

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

 

st.adm@usz.edu.pl

 

 

Sekretarz redakcji

dr Konrad Garnowski

 

email: konrad.garnowski@usz.edu.pl

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Adama Mickiewicza 66

71-101 Szczecin

http://wnus.usz.edu.pl/