Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2(18)|2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Problem definicyjny technologii rozproszonego rejestru (DLT) w świetle projektu rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów i zmieniający dyrektywę Unii Europejskiej 2019/1937

12 (5-16) Marcin Gronowski Więcej
2.

Diagnoza strategiczna – analiza zagadnienia na przykładzie strategii rozwoju gminy

12 (17-28) Mateusz Kowalewski Więcej
3.

Treść i forma informacji zdrowotnej w kontekście realizacji prawa pacjenta do decydowania o sobie

15 (29-43) Piotr Szudejko Więcej
4.

Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu dotyczącym wzruszenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

18 (45-62) Grzegorz Wesołowski Więcej
5.

Glosa aprobująca do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21

9 (63-71) Zuzanna Czernicka Więcej
6.

Recenzja książki Anny Barczak, Ochrona środowiska. Organizacja i kontrola przed egzaminem, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023, ss. 220

7 (73-79) Paulina Jachimowicz-Jankowska Więcej
7.

Sprawozdanie z IV Konkursu z Prawa Finansowego zorganizowanego przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczecin, 16 stycznia 2023 roku

3 (81-83) Dominika Trzeszczoń Więcej
8.

Sprawozdanie z Dnia Administratywisty zorganizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 25 kwietnia 2023 roku

4 (85-88) Katarzyna Żurowska Więcej
9.

National Scientific Conference Report “Situation of disabled citizens in Poland and curent global situation from the perspective of various areas from socio-economic life” Szczecin, 20–21 October 2022

4 (89-92) Karolina Słotwińska Więcej