Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 7 2015

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

17 (5-21) Mieczysław Staniszewski Więcej
2.

Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne

31 (21-51) Andrzej Kwiatkowski Więcej
3.

Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848

15 (51-65) Wiesław Sieciński Więcej
4.

Konstrukcja legitymacji prokuratora do wniesienia skargi do sądu administracyjnego

15 (65-79) Paweł Górecki Więcej
5.

Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna

25 (79-103) Grzegorz Abgarowicz, Inga Abgarowicz Więcej
6.

Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp

19 (103-121) Inga Abgarowicz, Maciej Napiórkowski, Tomasz Plasota Więcej
7.

Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce

27 (121-147) Wiesław Sieciński Więcej
8.

Legitymacja do zaskarżenia uchwał samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego oparta na kryterium naruszenia interesu prawnego

23 (147-169) Paweł Górecki Więcej
9.

Legitymacja rzecznika praw obywatelskich do wniesienia skargi do sądu administracyjnego

15 (169-183) Paweł Górecki Więcej
10.

Walka z przestępczością – wybrane aspekty ustrojowo-prawne

35 (183-217) Andrzej Kwiatkowski Więcej
11.

Role organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

17 (217-233) Paweł Górecki Więcej
12.

Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym

25 (233-257) Marek Suchanek Więcej