Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-11
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 7 2015
Role organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autorzy: Paweł Górecki
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne organizacja społeczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:17 (217-233)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 157

Abstrakt

Organizacja społeczna to podmiot, który występuje we wszystkich rodzajach postępowań, które przewiduje system polskiego prawa. Można ją spotkać zarówno w procesie sądowym karnym, cywilny, sądowoadministracyjnym, jak i administracyjnym. Wszędzie tam odgrywa ona swoją rolę, realizując zadania związane z interesem społecznym lub broniąc swojego interesu indywidualnego. Jednak tylko w postępowaniu sądowoadministracyjnym organizacja społeczna może wejść w rolę każdego uczestnika postępowania. Nie może ona być jedynie organem sprawującym wymiar sprawiedliwości, gdyż to powierzono na mocy postanowień Konstytucji RP sądom, których nie można zastąpić w wypełnieniu tego zadania
Pobierz plik

Plik artykułu