Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-14
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w wyniku przedawnienia

Autorzy: Mieczysław Staniszewski
Wyższa Szkoła Bankowa
Słowa kluczowe: przedawnienie zobowiązań podatkowych wygaśniecie zobowiązań podatkowych umorzenie postępowania podatkowego umorzenie postępowania egzekucyjnego
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (183-200)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 570

Abstrakt

Jedną z przesłanek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przedawnienie, które następuje w momencie upływu określonego przez ustawodawcę terminu, w jakim ono nastąpi. Organ podatkowy ma obowiązek z urzędu dbać o to, aby nie zaistniała sytuacja, w której przedmiotem egzekucji byłyby wygasłe zobowiązania podatkowe. Z drugiej strony wygaśnięcie zobowiązania w wyniku przedawnienia powoduje, że prawidłowo ustalone lub określone zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem do przedawnienia zobowiązań podatkowych może dojść w trakcie toczącego się postępowania podatkowego, a nawet postępowania egzekucyjnego. Tym samym państwo, a w konsekwencji obywatele, ponoszą nie tylko koszty związane z wymiarem i poborem przedawnionych zaległości podatkowych, ale również koszty postępowania egzekucyjnego związane z wymuszaniem wykonania takich zobowiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bombicki M.R., Prawo i ekonomia. Leksykon prawniczy, Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
2.Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Biblioteka Przeglądu Podatkowego, Warszawa 2000.
3.Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
4.Niemiecki System Podatkowy w zarysie, DATEV eG, Paumgartnerstrabe, Norymberga 1993.
5.Staniszewski M., Ordynacja podatkowa dla studentów i praktyków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
6.Staniszewski M., Zasada efektywności opodatkowania w działalności administracji podatkowej w Polsce, WWSHE w Jarocinie, Jarocin 2007.
7.Weralski M., Finanse publiczne i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1984.
8.Wichtige Steuergesetze mit Durchfuhrungsverordnungen, Stand; 1 Januar 2005, Herne/Berlin.