Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie

12 (5-16) Karol Sroka, Marek Suchanek Więcej
2.

Lecznictwo szpitalne w Polsce w okresie transformacji. Próba oceny działalności szpitali publicznych i niepublicznych w sferze organizacyjno-ekonomicznej w oparciu o model karty dokonań

13 (17-29) Małgorzata Krasowska-Marczyk, Elżbieta Marciniak Więcej
3.

Cyfryzacja usług administracji publicznej

16 (29-44) Karol Sroka, Marek Suchanek Więcej
4.

Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego

14 (45-58) Wiesław Sieciński Więcej
5.

Re-use: czy re-wolucje? Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w nowej regulacji

14 (59-72) Wojciech Rost Więcej
6.

Badanie legalności nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji w Polsce

10 (73-82) Marek Stawecki Więcej
7.

Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raportu Komisji Europejskiej

10 (83-92) Bogdan Ślusarz, Małgorzata Jażdżewska Więcej
8.

Aspekt ustrojowy, ekonomiczny i prawny podatkowej kumulacji podmiotowej

16 (93-108) Mieczysław Staniszewski Więcej
9.

Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pierwszej instancji

10 (109-118) Paweł Górecki Więcej
10.

Mediacja w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych – zakres i zasady (analiza porównawcza)

18 (119-136) Damian Kaczmarek Więcej
11.

Mediacja obligatoryjna w świetle orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

18 (137-154) Damian Kaczmarek Więcej
12.

Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

14 (155-168) Antoni Rost Więcej
13.

Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych

14 (169-182) Artur Potocki Więcej
14.

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w wyniku przedawnienia

18 (183-200) Mieczysław Staniszewski Więcej