Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie

Autorzy: Karol Sroka ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Marek Suchanek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: administracja publiczna e-komunikacja e-promocja
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (5-16)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1888

Abstrakt

Niezwykle istotnym procesem warunkującym sprawność i skuteczność funkcjonowania każdej organizacji jest współcześnie komunikowanie się i promocja. Artykuł ten ma na celu pokazanie podstawowych zasad efektywnego promowania oraz komunikowania się jednostek administracji publicznej zarówno z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Komunikowanie się w tych obszarach jest niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania urzędów i wzmaga ich zdolność do sprostania rosnącym wymaganiom petentów. W artykule opisano podstawowe instrumenty komunikowania oraz sposoby ich wykorzystywania. W szczególności zwrócono uwagę na znaczenie Internetu i e-komunikację, która w niedługim czasie stanie się podstawą funkcjonowania podmiotów administracji publicznej. Dokonano także analizy możliwości promocji samorządów w Internecie, pokazując, w jakim stopniu medium to działa na pozytywny wizerunek i rozwój samorządów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajdak A., Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2013.
2.Dzieniszewska-Naroska K., Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
3.Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
4.Kania A., Marketing w Internecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
5.Knecht Z., Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2006.
6.Kozłowski J., Polityka informacyjna gminy, w: Grochem o ścianę. Polityka informacyjna gminy, red. J. Regulska, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997.
7.Matosek M., Komunikacja społeczna w realizacji strategii samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe WSEI” seria: „Ekonomia” 2012, nr 2(5).
8.Nowak J., Aktywność obywateli online. Teoria a praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
9.Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice 2011.
10.Serafin K., Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 141.
11.Smalec A., Znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2011, nr 18.
12.Wojciechowski A., ECUK. Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.