Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2018.10-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 10 2018
Charakter ulg, zwolnień, wyłączeń oraz zniżek i zwyżek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych

Autorzy: Mieczysław Staniszewski
Instytut Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: ulgi i zwolnienia podatkowe zniżki i zwyżki podatkowe minimum podatkowe podatek dochodowy od osób fizycznych
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (65-81)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2575

Abstrakt

Podstawową funkcją podatków (niezależnie od ustroju) jest funkcja fiskalna, ponieważ głównym celem nakładania na obywateli obowiązków podatkowych jest zapewnienie środków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Podatki pełnią jednak również funkcje pozafiskalne. Najczęściej w takich przypadkach korzysta się z kumulacji podatkowej podmiotowej, z jednoczesnym wprowadzeniem do konstrukcji danego podatku ulg, zwolnień, zniżek i zwyżek podatkowych. Powoduje to jednak, że konstrukcja podatku jest bardzo skomplikowana i tym samym system podatkowy staje się mało przejrzysty, umożliwiający oszustwa. Powyższy cel można osiągnąć w prostszy sposób, a mianowicie przez zmianę konstrukcji minimum podatkowego, tzn. kwoty wolnej od podatku. Kwota pozostawiona poza opodatkowaniem powinna być jednak zróżnicowana, nie tylko jak to jest obecnie z uwagi na osiągane dochody, ale również z uwagi na sytuację osobistą i rodzinną podatnika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński B., Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Toruń 2000.
2.Dalton H., Kurowski L., Zasady skarbowości, K. Rutski, Łódź 1948.
3.Drgas E., Pojęcie podatku i jego budowa, w: Prawo podatkowe, red. A. Bojarska, UMK, Toruń 1983.
4.Dzierżawski K., Podatek dochodowy. Dajcie mu wreszcie święty spokój, „Rzeczpospolita” 2001, nr 106, s. A9.
5.Głuchowski J., Wstęp do skarbowości, Wyd. WSB, Poznań 1997.
6.Gomułowicz A., Postulat sprawiedliwości a system podatkowy, „Monitor Podatkowy” 1995, nr 4, s. 102–104.
7.Gomułowicz A., Małecki J, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
8.Kodeks podatkowy, red. J. Sztandera, Związek Pracowników Skarbowych, Warszawa 1938.
9.Kubacki R., Ofiarski Z., Analiza podatkowa. System podatkowy, C.H. Beck, Warszawa 1999.
10.Langrod R., Franz A., Państwowy podatek dochodowy. Podręcznik, Wyd. „Bibljoteka Prawnicza”, Warszawa 1933.
11.Międzynarodowy słownik podatkowy, red. S.M. Lyons, PWE, Warszawa 1997.
12.U.S. Federal Individual Income Tax Rates History, 1862–2013 (Nominal and Inflation-Adjusted Brackets), Tax Fundation 17.10.2013, online: https://taxfoundation.org/us-federal-individual-income-tax-rates-history-1913-2013-nominal-and-inflation-adjusted-brackets (dostęp 27.01.2019).
13.Uzasadnienie odmowy podpisania przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ustawy z 5 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych […], „Rzeczpospolita” 2001, nr 201, s. C3.