Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3-4 1982
Plany miast Pomorza Zachodniego w atlasie Joh. Georga Maxa von Furstenhoffa

Autorzy: Mieczysław Stelmach
Rok wydania:1982
Liczba stron:9 (163-171)