Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1 1980
Pruskie władze administracyjne miasta Szczecina w okresie okupacji francuskiej 1806-1813

Autorzy: Mieczysław Stelmach
Rok wydania:1980
Liczba stron:11 (57-67)