Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016

Autorzy: Tomasz Parys
Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: bariery technologie mobilne urządzenia mobilne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (17-27)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest prezentacja barier zastosowania technologii mobilnych według ocen użytkowników indywidualnych na podstawie badańwłasnych autora prowadzonych w 2016 roku. Przedstawiono krótką charakterystykę rynku technologii mobilnych zarówno w kontekście Polski, jak i całego świata. Główna część opracowania poświęcona została barierom, jakie napotyka zastosowanie technologii mobilnych.

Bibliografia

1.Chmielarz, W. (2015a). Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta. W: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 73. Bydgoszcz: PSZW, 26–38.
2.Chmielarz, W. (2015b). Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, II, 234–245.
3.Dziembek, D. (2016). Cloud Computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwie.W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, II, 725–739.
4.Grance, T., Mell, P. (2014). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce. Special Publication 800-145. Pobrane z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/ 800-145/SP800-145.pdf (25.05.2016).
5.Kucęba, R. (2015). Model cloud computing. Taksonomia pojęć i własności. Pobrane z: www.klaster3x20.pl/sites/default/files/BZEP/12/KUC%C4%98BA%20Robert%20-%20MODEL%20CLOUD%20COMPUTING.pdf (12.05.2016).
6.Parys, T. (2012). Bariery wdrożeniowe systemu informatycznego klasy ERP i metody ich przezwyciężania. W: J. Kisielnicki, M. Pańkowska, H. Sroka (red.), Zintegrowane systemy informatyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 247–269.
7.Parys, T. (2005). Bariery wdrożeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez użytkowników. W: M. Rószkiewicz, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Warszawa: SGH, 171–182.
8.Parys, T. (2015a). Bariery wdrożeniowe związane z wykorzystaniem cloud computing oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, Problemy Zarządzania, 13, 2(52), 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 217–227.
9.Parys, T. (2015b). Cloud computing – korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników. W: R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, II, 799–809.
10.Parys, T. (2016a). Ograniczenia wykorzystania zjawiska mobilności dla użytkownika. W: W. Chmielarz (red.), Mobilne aspekty technologii informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 133–144.
11.Parys T. (2016b) Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 281/16, 142–154.
12.Piechocki, W. (2016). Jørgen Bang-Jensen o wynikach Play za 2015 rok – wideo. Pobrane z: gsmonline.pl/artykuly/jorgen-bang-jensen-play-wyniki-2015-wideo. (24.04.2016).
13.Raport (2016). Raport DIGITAL 2016. Pobrano z: mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016 (26.04.2016).
14.Raport (2015). Raport POLSKA.JEST.MOBI 2015. Pobrane z: www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf. (8.05.2016).
15.Sowa, B. (2016). Telekomy łowią klientów na internet za pomocą sieci mobilnych. Pobrane z: serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/939431,internet-lte-telekomunikacja-sieci-mobilne.html (12.05.2016).
16.Telepolis (2016). Pobrano z: www.telepolis.pl/wiadomosci/rynek-internetu-mobilnego-i-uslug-dodanych-wzrosl-w-2015-roku-o-164,2,3,35879.html (12.05.2016).
17.Wirtualne media (2016). Pobrano z: www.wirtualnemedia.pl/artykul/2-miliardy-uzytkownikow-smartfonow-naswiecie-w-2016-r-polska-w-top-25# (16.05.2016).
18.Wielki, J. (2012). Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.