Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 41
Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych

Autorzy: Grzegorz Szyjewski
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Piotr Niemcewicz
Asseco Data Systems SA
Słowa kluczowe: usługi internetowe systemy internetowe PaaS chmura przedsięwzięcia informatyczne internet
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (79-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii chmurowuch w projektach informatycznych, o nieznanym parametrze wymaganejwydajności produkcyjnej. Badania przeprowadzono na rzeczywistym przedsięwzięciu, realizowanym w maju 2016. Był nim pierwszy Ogólnopolski Test Informatycznyonline. Projekt ten charakteryzował się dużą niepewnością, związaną z wymogami wydajnościowymi produktu końcowego. Przedstawione dane pokazują zalety orazogromne możliwości, jakie daje wykorzystanie usług typu PaaS w technologii chmurowej, przy realizacji projektów informatycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gopal, D.G., Kaushik, S. (2016). Emerging Technologies and Applications for Cloud-Based Gaming: Review on Cloud Gaming Architectures. W: P.V. Krishna, Emerging Technologies and Applications for Cloud-Based Gaming. VIT University.
2.Manganelli, R.L., Klein, M.M. (1998). Reengineering. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Mell, P., Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800–145. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology.
4.Niemann, R., Korfiatis, N., Zicari, R., Göbel, R. (2013). Does query performance optimization lead to energy efficiency? A comparative analysis of energy efficiency of database operations under different workload scenarios, arXiv preprint arXiv:1303.4869.
5.Swacha, J. (2015). Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego. W: P. Kosiuczenko, M. Śmiałek, J. Swacha, Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
6.Szyjewski, G. (2014). Organizacja uwierzytelniania internetowych transakcji biznesowych (praca doktorska). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
7.Szyjewski, Z. (2001). Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. Agencja Wydawnicza Placet.
8.Śmiałkowska, B., (2015). Metoda oceny użyteczności i funkcjonalności hurtowni danych. W: P. Kosiuczenko, M. Śmiałek, J. Swacha, Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne
9.Niemcewicz, P., (2014). UniCloud, czyli PaaS + IaaS. Pobrane z: https://pomoc.unicloud.pl/unicloud/podstawy/czym-jest-paas/ (17.12.2014).
10.Valacich, J.S., George, J.F., Hoffer, J.A. (2015). Essentials of systems analysis and design. Pearson Education.
11.Zakrzewicz, M., Wojciechowski, M. (2002). TPC Benchmarking, materialy konf. PLOUG 2002. Zakopane.